Cyfrowa edycja korespondencji Lechonia i Wierzyńskiego (1941–1955) w kontekście prywatności dyskursu. Analiza przypadku

Agnieszka Szulińska, Paweł Rams

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0030

Abstrakt


Czy cyfrowa publikacja korespondencji w istotny sposób wpływa na ujęcie intymności w stosunku do publikacji tradycyjnej? Sądzimy, że tak. Zmiana ta dotyczy jednak nie tyle treści korespondencji i idącej z nią w parze atmosfery emocjonalnej czy znaczenia (pomijamy problem zasięgu medium), ile funkcji, które użytkownik otrzymuje wraz z nowym narzędziem. Pokazane przez nas na przykładzie cyfrowej edycji listów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego możliwości na pewno ułatwiają poruszanie się po korpusie tekstów, wyszukiwanie najistotniejszych informacji, przeszukiwanie listów pod kątem szerokiej gamy kryteriów. Jednocześnie użytkownik otrzymuje wypreparowane informacje, pozbawione pierwotnego kontekstu i umieszczone w zupełnie nowym kontekście. Szablony użycia nie pozbawiają wprawdzie wartościującej i emocjonalnej komponenty, jest ona odczytywana jednak wyłącznie za pomocą leksykalnego użycia, a nie otoczenia. Cyfrowa edycja nie wpływa znacząco na pytanie o intymność publikowanego tekstu, ale rozszerza zasadniczo repertuar pytań i problemów, z jakim musi mierzyć się teoretyk, czytelnik, a nade wszystko edytor.


Słowa kluczowe


edytorstwo cyfrowe; cyfrowa edycja listów; korespondencja prywatna; Jan Lechoń; Kazimierz Wierzyński; środowisko elektroniczne; intymistyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://tei.nplp.pl/documents/korespondencja-jana-lechonia-i-kazimierza-wierzynskiego/

Czermińska M., 2000, Pomiędzy listem a powieścią, w: eadem, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków.

Kuźma E., 2006, Od wyrazu do intymności, w: Intymność wyrażona, red. M. Kisiel, M. Tramer, Katowice.

Lechoń J., Wierzyński K., 2016, Listy 1941–1956, oprac. B. Dorosz przy współpracy P. Kądzieli, Warszawa.

Skwarczyńska S., 1972, Wokół teorii listu. Paradoksy, „Pamiętnikarstwo Polskie”, nr 4.

Troczyński K., 1935, Od formizmu do moralizmu. Szkice literackie, Poznań, s. 47.

Trzynadlowski J., 1975, List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, „Pamiętnikarstwo Polskie”, nr 1–4.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism