„Drogi Żuczku!...” O odcieniach intymności w korespondencji Wierzyński–Grydzewski–Lechoń i sposobach ich edytorskiego opracowania

Konrad Niciński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0029

Abstrakt


W interpretowaniu literatury dokumentu osobistego intymność jest pojęciem tyleż niezbędnym, co semantycznie nieoczywistym. Szczególnie w wypadku diarystyki, ale przecież nierzadko także i w epistolografii, ów osobisty charakter implikuje odnajdywanie w tekście różnych odcieni intymności. Być może ważniejsze jest samo zadanie pytania o charakter intymny zapisków i listów; wydaje się bowiem, że pytanie o intymność w literaturze dokumentu osobistego może być znakomitym narzędziem różnicującym charakter tych tekstów. Siła jego tkwiłaby w subtelnym różnicowaniu – między prywatnym a publicznym, między ekshibicjonizmem a zwierzeniem, wrażliwie oddającym różnice między sposobami i kręgami odbioru.

Komplikacje wiążące się z wykorzystaniem pojęcia intymności w lekturze literatury dokumentu osobistego znakomicie ukazuje korpus korespondencji Skamandryckiej triady na emigracji między Janem Lechoniem, Kazimierzem Wierzyńskim a Mieczysławem Grydzewskim. Próba spojrzenia na intymność w omawianym korpusie listów jest oparta na obserwacjach i doświadczeniu nabytym podczas pracy nad edycją cyfrową korpusu i współpracy badawczej z kierownikiem merytorycznym projektu.


Słowa kluczowe


literatura dokumentu osobistego; intymność; ekshibicjonizm; prywatna korespondencja; Jan Lechoń; Kazimierz Wierzyński; Mieczysław Grydzewski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czermińska M., 2000, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków.

Grydzewski M., Iwaszkiewicz J., 1997, Listy 1922–1967, oprac. M. Bojanowska, Warszawa.

Grydzewski M., Lechoń J., 2006, Listy 1923–1956, oprac. B. Dorosz, Warszawa.

Habielski R., 1991, Niezłomni, nieprzejednani…, Warszawa.

Lechoń J., Wierzyński K., 2016, Listy 1941–1956, oprac. B. Dorosz, Warszawa.

Lejeune Ph., 2001, Wariacje na temat pewnego paktu, oprac. R. Lubas-Bartoszyńska, tłum. W. Grajewski et al., Kraków.

Lejeune Ph., 2010, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…” O dziennikach osobistych, oprac. P. Rodak, tłum. M. i P. Rodak, A. Karpowicz, Warszawa.

Stradecki J., 1977, W kręgu Skamandra, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism