„Co ludziom powiedzieć?” – listy Heleny Wołodkowiczowej jako kreacja graficzna i słowna

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0012

Abstrakt


W artykule została zaprezentowana korespondencja Heleny Wołodkowiczowej do Jadwigi Janczewskiej. Zespół listów stanowi cenne „dopowiedzenie” do korespondencji Henryka Sienkiewicza oraz uzupełnienie wiedzy na temat historii związku pisarza z Marią Romanowiczówną (adoptowaną córką Wołodkowiczów). Druga żona pisarza, a także burzliwa historia tego krótkiego związku, to wciąż interesujący temat dla biografów i badaczy spuścizny literackiej Sienkiewicza. Autorka artykułu przybliża historię związku Henryka i Marii. Główna część tekstu dotyczy kreacji słownej wyeksponowanej w listach, a także ciekawej grafii, oddającej w pewien sposób charakter Heleny Wołodkowiczowej. Została także pokazana wartość tego typu korespondencji – pisanej i adresowanej do osób z kręgu istotnego dla poznania pełnego dossier pisarza.


Słowa kluczowe


Henryk Sienkiewicz; Jadwiga Janczewska; Helena Wołodkowicz; intymistyka; list; biografia; grafia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bujnicki T., 2002, Wstęp, w: H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, wstęp i opracowanie T. Bujnicki, Wrocław.

Korespondencja Jadwigi Janczewskiej, t. 2, (10), k. 58–85, sygn. 444.

Krzyżanowski J., 1956, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Warszawa.

Nadana-Sokołowska K., 2012, Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg, Warszawa.

Rodak P., 2010, Dziennik osobisty jako praktyka piśmienna: działanie, materialność, tekst, w: Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, pod red. P. Artieres i P. Rodaka, Warszawa.

Sienkiewicz H., 1977, Listy, t. 1, cz. 2, wstęp i biogramy J. Krzyżanowski, oprac. i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa.

Sienkiewicz H., 1996, Listy, t. 2, cz. 2, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa.

Sienkiewicz H., 2008, Listy, t. 4, cz. 1, oprac., wstęp i przypisy M. Bokszczanin, Warszawa.

Sztachelska J., 2017, Z Henrykiem Sienkiewiczem w Odessie, w: eadem, Mity Sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism