Kilka uwag o intymności kolekcji cyfrowych przy okazji prac nad projektem Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe

Bartłomiej Szleszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0011

Abstrakt


Artykuł przedstawia obszary, w których publikowane w internecie treści naukowe mogą dotykać kwestii uznawanych za intymne. Podstawę analizy stanowi naukowa kolekcja cyfrowa „Sienkiewicz ponowoczesny” na platformie NPLP.PL z uwzględnieniem procesu jej tworzenia przez zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej podczas realizowanie grantu Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe. Rozpoznania wskazują na to, że treści mogące zostać uznane za intymne czy tez nieprzyzwoite bywają niekiedy eksponowane przez 1) procesy strukturyzacji i kategoryzowania treści cyfrowych, jeżeli znajdują się one w tekstach stanowiących istotny element analiz przedstawionych w kolekcji cyfrowej; 2) wykorzystanie jako materiału ilustracyjnego zdjęć przedmiotów i pomieszczeń związanych z intymnymi kwestiami biografii pisarza; 3) wykorzystanie materiałów wizualnych (np. obrazów i grafik), które zwracają na takie kwestie uwagę.


Słowa kluczowe


Henryk Sienkiewicz; intymność; naukowa kolekcja cyfrowa; Pałac w Oblęgorku; dom artysty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąbel A., „Emancypacji mniej niż gdziekolwiek” – męskość i kobiecość, w: eadem, Self-made man. Eksperyment amerykański Henryka Sienkiewicza, „Sienkiewicz ponowoczesny” [kolekcja cyfrowa], Nowa Panorama Literatury Polskiej, http://nplp.pl/artykul/emancypacji-mniej-niz-gdziekolwiek/ (dostęp: 26.02.2019).

Bąbel A., Polowanie i pożądanie, w: eadem, Self-made man. Eksperyment amerykański Henryka Sienkiewicza, „Sienkiewicz ponowoczesny” [kolekcja cyfrowa], Nowa Panorama Literatury Polskiej, http://nplp.pl/artykul/polowanie-i-pozadanie/ (dostęp: 26.02.2019).

Borkowska G., Przemoc i erotyka (3). List do Daniela Zglińskiego, w: eadem, Sienkiewiczowski teatr okrucieństwa, „Sienkiewicz ponowoczesny” [kolekcja cyfrowa], Nowa Panorama Literatury Polskiej, http://nplp.pl/artykul/daniel-zglinski/ (dostęp: 26.02.2019).

Krzyżanowski J., 2012, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzup. i oprac. M. Bokszczanin, Warszawa.

Krzyżanowski J., 2012, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzup. i oprac. M. Bokszczanin, Warszawa.

Pieńkos A., 2005, Dom sztuki. Siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europejskiej, Warszawa.

Piotrowski I., Zagłoba w Warszawie, w: idem, „To wielki polski patriota i zasługuje na uhonorowanie”. Pomniki i inne upamiętnienia Henryka Sienkiewicza w przestrzeni publicznej, „Sienkiewicz ponowoczesny” [kolekcja cyfrowa], Nowa Panorama Literatury Polskiej, http://nplp.pl/artykul/zagloba-w-warszawie/ (dostęp: 01.03.2019).

Pracownie i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia i rzeczywistość, 2002, red A. Pieńkos, Warszawa.

Rudkowska M., Szleszyński B., 2019, Od redaktorów. Wstęp, w: Sienkiewicz ponowoczesny, Warszawa.

Sienkiewicz H., 2009, Listy, t. 5, cz. 2, oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin, Warszawa.

Szleszyński B., Afryka – Kronika zapowiedzianej febry, artykuł Henryk Sienkiewicz: przestrzeń i biografia. Od Ameryki do Afryki, kolekcja Sienkiewicz ponowoczesny, „Nowa Panorama Literatury Polskiej”, http://nplp.pl/artykul/afryka-kronika-zapowiedzianej-febry/ (dostęp: 25.02.2019).

Szleszyński B., Ameryka i wolność, w: idem, Henryk Sienkiewicz: przestrzeń i biografia. Od Ameryki do Afryki, „Sienkiewicz Ponowoczesny” [kolekcja cyfrowa], Nowa Panorama Literatury Polskiej, http://nplp.pl/artykul/ameryka-i-wolnosc/ (dostęp: 26.02.2019).

Szleszyński B., Kochańska A., Niciński K., 2015, Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej), „Napis”, seria 21.

Writers’ houses and making of memory, 2008, ed. H. Hendrix, New York.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism