Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza

Magdalena Bober-Jankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0026

Abstrakt


Materiał zawiera edycje siedmiu nieznanych, niepublikowanych dotychczas listów Adama Naruszewicza. Aż sześć z nich napisano w latach 1792–1793, a zatem w czasach, gdy Naruszewicz na stałe przebywał w siedzibie biskupów łuckich – Janowie Podlaskim. Jest to najmniej znany odcinek życia biskupa. Opublikowana korespondencja w głównej mierze dotyczy zarządzania biskupimi dobrami i problemów z tym związanych. Pojawiające się w niej wątki związane z konkretnymi osobami pozwoliły także dokonać pewnych sprostowań biograficznych odnoszących się do najbliższej rodziny Adama Naruszewicza.


Słowa kluczowe


Adam Naruszewicz; Antoni Brochocki; Mierzejewski; Janów Podlaski; korespondencja; edytorstwo naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Platt J., 1959, Od wydawcy, w: Korespondencja Adama Naruszewicza 1762–1796, z papierów po L. Bernackim uzupełnił, opracował i wydał J. Platt, pod red. T. Mikulskiego, Wrocław.

Rabowicz E., 1958, Inedita Naruszewicza, „Pamiętnik Literacki” 1958, nr 49, z. 3.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism