„Na wyspie umarłych”. Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1947–1948 (opracowanie edytorskie Ewa Głębicka)

Ewa Głębicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0012

Abstrakt


Spośród 474 listów, jakie w latach 1947–1948 wymieniły między sobą Maria Dąbrowska i Anna Kowalska do publikacji wybrano 18 z nich. Dotyczą jednego z najtrudniejszych okresów w życiu Anny Kowalskiej – choroby i śmierci prof. Jerzego Kowalskiego. W tle tego dramatu widoczny jest poruszający wątek trudnego, intymnego związku łączącego pisarki. Listy ukazują też realia życia, w jakich przyszło funkcjonować społeczeństwu polskiemu krótko po wojnie.

Słowa kluczowe


Maria Dąbrowska; Anna Kowalska; korespondencja; lata 1947–1948; polskie życie literackie; listy XX wiek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chwytam w zachwyt ruch Twój – i gubię. Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej w latach 1940–1946, 2015, „Twórczość”, nr 2.

Dziennika Samuela Pepysa, 1952, Warszawa.

Głębicka E., 2018, Rzecz prywatna, rzecz sekretna. O granicach intymności w korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1946–1948, „Napis”, nr 23.

Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej, 2010, „Dialog”, nr 10.

Kowalscy A. i J., 1961, Gąszcz, oprac. A. Kowalska, Warszawa.

Kowalscy A. i J., 1968, Gruce, oprac. A. Kowalska, Warszawa.

Kowalski J., 1950, Rozwój cywilizacji greckiej, z przedmową B. Bilińskiego, Wrocław.

Maria Dąbrowska, Anna Kowalska. Korespondencja z lat 1940–1943, 2016, „Twórczość”, nr 7/8.

Thum G., 2008, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, z niemieckiego przeł. M. Słabicka. Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism