„…co się stanie w najbliższej przyszłości…” Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z 1946 roku (opracowanie edytorskie Alicja Szałagan)

Alicja Szałagan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0011

Abstrakt


Na wybór z korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z 1946 roku składa się siedemnaście listów. Ograniczono zestaw, mający zaprezentować całoroczną korespondencję obu pisarek złożoną z 391 listów, do marca 1946 roku, aby stanowiły one spójną tematycznie całość. Listy, poza problemami w relacji przyjaciółek, dotyczą spraw codziennej organizacji życia w trudnym okresie tuż po wojnie, kontynuowania pracy literackiej oraz w dużym stopniu daleko posuniętych obaw co do wybuchu nowej wojny.

Słowa kluczowe


Maria Dąbrowska; Anna Kowalska; korespondencja; listy XX wiek; życie literackie w 1946 roku; Warszawa; Wrocław; okres powojenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chodźko E., 1946, Maria Dąbrowska we Wrocławiu, „Odra”, nr 42.

Chwytam w zachwyt ruch Twój – i gubię. Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej w latach 1940–1946, 2015, „Twórczość”, nr 2.

Dąbrowska M., 1938, Kilka myśli o „Nocach i dniach”, „Ateneum”, nr 4/5.

Dąbrowska M., 1939, Geniusz sierocy. Dramat wysnuty z dziejów XVII wieku, Warszawa.

Dąbrowska M., 1945, Marcin Kozera. Opowiadania, wyd. 13 [Warszawa].

Dąbrowska M., 1945–1946, Stanisław i Bogumił. Dramat wysnuty z dziejów XI w., „Twórczość”, nr 5, s. 5–22, nr 1, s. 29–54.

Dąbrowska M., 1946, Audiatur et altra pars, „Twórczość”, nr 4.

Dąbrowska M., 1946, Conradowskie pojęcie wierności, „Warszawa”, nr 1.

Dąbrowska M., 1946, Moje muzeum osobliwości, „Dziennik Polski”, nr 100.

Dąbrowska M., 1946, Na marginesie „Nocy”, „Warszawa”, nr 1.

Dąbrowska M., 1946, Rozmowa oniemiałych, „Nowa Polska”, Londyn, nr 1.

Dąbrowska M., 1946, Zamierzenia polskich autorów dramatycznych, „Afisz Starego Teatru”, nr 4.

Głębicka E., 2018, Rzecz prywatna, rzecz sekretna. O granicach intymności w korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1946–1948, „Napis”, nr 23.

Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej, 2010, „Dialog”, nr 10.

Kott J., 1945, O laickim tragizmie Conrada, „Twórczość”, nr 2.

Kowalska A., 1946, Wrocławskie przedwiośnie, „Warszawa”, nr 1.

Kuczyński S. M., 1946, Na marginesie „Stanisława i Bogumiła”, „Twórczość”, nr 2.

Maria Dąbrowska, Anna Kowalska. Korespondencja z lat 1940–1943, 2016, „Twórczość”, nr 7/8.

Ociepka B., 1996, „Uznani” Niemcy na Dolnym Śląsku – Wysiedlenie czy integracja?, w: Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1995. Próba bilansu, Warszawa.

Thum G., 2008, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, z niem. przeł. M. Słubicka, wyd. 3, Wrocław.

Urbańczyk S., 1946, Jak się rodzą potwory, „Dziennik Polski”, nr 65.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism