Konrad Górski. Ostatni taki Mistrz?

Mirosław Strzyżewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0009

Abstrakt


Toruński badacz, który przez wielu uczniów uznawany był za mistrza, pozostawił po sobie ogromny dorobek z wielu obszarów nauk filologicznych, w tym wiele rozpraw interpretacyjnych i prac edytorskich poświęconych wybitnemu romantycznemu poecie – Adamowi Mickiewiczowi. Nie wszystkie jednak artykuły Konrada Górskiego oparły się próbie czasu. Wydaje się, że stosunkowo najsłabiej obecne są we współczesnych badaniach Mickiewiczowskich tezy interpretacyjne Górskiego, natomiast jego dorobek edytorski oraz ustalenia tekstologiczne są bez wątpienia trwale zadomowione w refleksji badawczej. Do najwybitniejszych osiągnięć naukowych Konrada Górskiego należy monografia Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich (1975) oraz monumentalny jedenastotomowy Słownik języka Adama Mickiewicza (1962–1983).


Słowa kluczowe


Konrad Górski; Adam Mickiewicz; Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich; Słownik języka Adama Mickiewicza; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; tekstologia; edytorstwo naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Gdyby nie Mickiewicz, nie byłoby towiańszczyzny”. Rozmowa z profesorem Konradem Górskim przeprowadzona w toruńskim mieszkaniu uczonego, w dniu 11 listopada 1986 roku, 1986, „Fakty”, nr 49, z 6 XII.

Górski K., 1937, Czy byłem tolerancyjny?, „Słowo”, z 21 III, s. 1.

Górski K., 1959, Z teorii i historii literatury, Wrocław.

Górski K., 1982, Autobiografia naukowa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 27.

Górski K., 1984, Aluzja literacka. Istota zjawiska i jego typologia, w: idem, Rozważania teoretyczne. Literatura. Muzyka. Teatr, Lublin.

Górski K., 1995, Pamiętniki, Toruń.

Kasperski E., 1996, Konrad Górski i konteksty teoretyczne (neoidealizm, pozytywizm, hermeneutyka, aksjologia), w: Konrada Górskiego świat literatury, teatru i języka, pod red. W. Sawryckiego i J. Speiny, Toruń.

Konrada Górskiego świat literatury, teatru i języka, 1996, pod red. W. Sawryckiego i J. Speiny, Toruń.

Słownik Mickiewiczowski – dzieło życia profesora Konrada Górskiego, 1995, „Przegląd Artystyczno-Literacki”, R. 4, nr 5.

Strzyżewski M., 1995, Zamach bombowy na Konrada Górskiego, „Przegląd Artystyczno-Literacki”, R. 4, nr 5.

Strzyżewski M., 2010, Konrad Górski jako badacz Mickiewicza. (Próba rewizji krytycznej), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”.

Strzyżewski M., 2011, Pigoń – Górski. Starcie edytorskich gigantów w „umysłowym turnieju”, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie”, nr 1 (1): Dziewiętnastowieczne edycje, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej i M. Strzyżewskiego.

Strzyżewski M., 2011, Sztuka edytorska – uczucie bez wzajemności, w: K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich Toruń.

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów, 2018, Toruń.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism