Doskonałość brulionu. O liryku raptularzowym Juliusza Słowackiego [Nie zapominaj, że kiedyś ubogi] publikowanym w edycjach pod tytułem Do Franciszka Szemiotha

Ewa Szczeglacka-Pawłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0002

Abstrakt


Dominacja autorytetu edycji wiersza zatytułowanego Do Franciszka Szemiotha jest znacząca, choć opiera się w zasadzie na zaufaniu Antoniemu Małeckiemu, wyrastającym z decyzji, jakie podjął edytor, przygotowując tekst wiersza do druku. Jednakże na równych prawach (jeśli nie większych) trzeba przyjąć znajdujący się w [Raptularzu 1843–1849] brulion utworu [Nie zapominaj, że kiedyś ubogi]. Podwójność lektury tekstu wydaje się nieunikniona. Sytuację tekstologiczną liryku należy uznać za dobrą, ponieważ, mimo dominacji tradycji edytorskiej, zachował się brulion wiersza w swej – można powiedzieć – doskonałej postaci. Czytelnik powinien uwzględnić nie tylko jego wartość, ale także odrębność, która zmusza do poszukiwania sensu wiersza utrwalonego w notatniku osobistym Juliusza Słowackiego, a więc w pewnym sensie poza edycjami.


Słowa kluczowe


Juliusz Słowacki; [Nie zapominaj, że kiedyś ubogi]; Do Franciszka Szemiotha; [Raptularz 1843–1849]; romantyczne bruliony; Antoni Małecki; Bronisław Gubrynowicz; tradycja edytorska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gacowa H., 2000, Juliusz Słowacki, Wrocław.

Gubrynowicz B., 1909, Odmiany tekstu, w: Dzieła Juliusza Słowackiego, t. 1: Wiersze drobne, red. B. Gubrynowicz, Lwów.

Gubrynowicz B., 1920, Antoni Małecki (1821–1913), Lwów.

Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego,1960, oprac. E. Sawrymowicz, przy współpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego, Wrocław.

Kleiner J., 1960, Wstęp, w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. 12, cz. 1: Wiersze drobne z lat 1843–1849, red. J. Kleiner, przy współudziale W. Floryana, bibliografię oprac. W. Hahn, Wrocław.

Pisma pośmiertne Juliusza Słowackiego, 1866, t. 1, oprac. A. Małecki, Lwów.

Przychodniak Z., Czego nie napisał Słowacki?, 2017, „Gazeta Wyborcza”, z 27 lutego.

Rymkiewicz J. M., 2004, Słowacki. Encyklopedia, Warszawa.

Słowacki J., [Raptularz 1843–1849], Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (sygn. 4743, k. 129r i v).

Słowacki J., 2013, Do Franciszka Szemiotha, w: idem, Wiersze, wstęp i opracowanie J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Wrocław 2013 („Biblioteka Narodowa”, seria 1, nr 319).

Szczeglacka-Pawłowska E., 2015, Romantyzm brulionowy, Warszawa.

Tatara M., 1980, Do Franciszka Szemiotha [Interpretacja], w: Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1980.

Troszyński M., 2001, Austeria „Pod Królem-Duchem”. Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego, Warszawa.

Zieliński J., 2009, SzatAnioł, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism