Przypisy jako wyzwanie redakcyjne

Joanna Kułakowska-Lis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0027

Abstrakt


W artykule przedstawiono dwa interesujące z redakcyjnego punktu widzenia przypadki związane z kwestią edycji przypisów. Dotyczą one dwóch publikacji: Franciszka Ziejki Polska poetów i malarzy. Z dziejów walki o tożsamość narodu w czasach niewoli oraz Być dobrym jak chleb. Domy zakonne Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim od 1891 do 2009 roku, opracowane przez siostrę Krzysztofę Marię Babraj. Projekty tych publikacji zostały omówione w odniesieniu do problematyki z zakresu rozkładu, redakcji i modyfikacji przypisów. W pierwszym przypadku albumowa forma książki i wymóg zachowania koncepcji projektu wpłynęły na decyzję o wykorzystaniu marginesu wewnętrznego do umieszczenia przypisów. Specyfika drugiej publikacji, w dużej mierze opierającej się na źródłach archiwalnych i przeznaczonej dla zróżnicowanej publiczności, wymogła daleko idące zmiany redakcyjne i niestandardowe rozwiązania. W podsumowaniu artykułu zostało podkreślone znaczenie współpracy między autorem, redaktorem, projektantem i osobami odpowiedzialnymi za DTP podczas pracy nad projektem książki.

 

Słowa kluczowe


edycja; projekt; źródła; margines; przypisy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chwałowski R., 2002, Typografia typowej książki, Gliwice.

Malinowska T., Syta L., 1981, Redagowanie techniczne książki, Warszawa.

Osuchowska B., 2005, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa.

Tyczkowski K., 2005, Lettera magica, Łódź.

Wolański A., Edycja tekstów, 2008, Warszawa.

Zbierski T., 1978, Semiotyka książki, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism