e-Przypisy – miejsce i przyszłość przypisów w dobie cyfrowej

Bogdan Szczurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0026

Abstrakt


Współczesne przypisy, a zwłaszcza przypisy elektroniczne, są wytworem wielu różnych nurtów myślowych i związanych z nimi pojęć – niektóre z nich stanowią bezpośrednią kontynuację tradycji typograficznych, a niektóre pozostają bez wyraźnego związku z nimi. Prezentowany artykuł podejmuje próbę zgłębienia jak największej liczby pojęć, z którymi łączą się określone koncepcje przypisów, z zachowaniem ich właściwego kontekstu historycznego. Zaczynając od metod tradycyjnej typografii i związanego z nimi miejsca przypisów, przechodzimy do istotnych idei leżących u podstaw rewolucji informacyjnej, na obszar typografii komputerowej, WWW i książek elektronicznych, aby w końcu przedstawić pewne potencjalne kierunki, w których przypisy mogą ewoluować w przyszłości. Całości dopełniają przykładowe kody dokumentów w troff i LaTeX, ukazujące specyfikę pracy z przypisami w tych systemach, obrazy ich wynikowych dokumentów, zrzuty ekranu ilustrujące sposób obsługi przypisów dolnych przez aplikację Adobe InDesign oraz przykłady przypisów typowych dla technologii WWW i e-książki.  

Współczesne przypisy, a zwłaszcza przypisy elektroniczne, są wytworem wielu różnych nurtów myślowych i związanych z nimi pojęć – niektóre z nich stanowią bezpośrednią kontynuację tradycji typograficznych, a niektóre pozostają bez wyraźnego związku z nimi. Prezentowany artykuł podejmuje próbę zgłębienia jak największej liczby pojęć, z którymi łączą się określone koncepcje przypisów, z zachowaniem ich właściwego kontekstu historycznego. Zaczynając od metod tradycyjnej typografii i związanego z nimi miejsca przypisów, przechodzimy do istotnych idei leżących u podstaw rewolucji informacyjnej, na obszar typografii komputerowej, WWW i książek elektronicznych, aby w końcu przedstawić pewne potencjalne kierunki, w których przypisy mogą ewoluować w przyszłości. Całości dopełniają przykładowe kody dokumentów w troff i LaTeX, ukazujące specyfikę pracy z przypisami w tych systemach, obrazy ich wynikowych dokumentów, zrzuty ekranu ilustrujące sposób obsługi przypisów dolnych przez aplikację Adobe InDesign oraz przykłady przypisów typowych dla technologii WWW i e-książki.

Słowa kluczowe


przypisy; historia typografii; historia składu; DTP; skład; skład komputerowy; TeX; roff; WWW; książka elektroniczna; e-book

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Type Founders Company, 1912, American specimen book of type styles. Complete catlogue of printing machinery and printing supplies, [Jersey City].

Bush V., 1945, As We May Think, „The Atlantic Monthly”, No. 7 (176).

Condon J., Kernighan B. W., Thompson K., 1980, Experience with the Mergenthaler Linotron 202 Phototypesetter, or, How We Spent Our Summer Vacation.

Knuth D. E., 1968, The Art of Computer Programming.

Mergenthaler Linotype Company, 1957, Linotype keyboard operation. Methods of study and procedures for setting various kinds of composition on the linotype, New York.

Palmer & Rey’s New Specimen Book, 1884, San Francisco.

PDF Reference, Version 1.7, 2006.

Reardon & Krebs Typographers Type Book, 1955, San Francisco.

Specimen Book and Catalogue, 1923, Jersey City.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism