Marii Dąbrowskiej listy z podróży dookoła Europy w 1935 roku

Ewa Głębicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0012

Abstrakt


Szesnaście listów Marii Dąbrowskiej z turystycznego rejsu SS „Kościuszko” dookoła Europy w 1935 roku jest niewielkim fragmentem czekającej na druk, liczącej 1035 listów korespondencji z lat 1924–1951 z wieloletnim towarzyszem życia pisarki, Stanisławem Stempowskim. Listy te pisarka wykorzystała w tymże roku przy publikacji Listów z podróży w „Wiadomościach Literackich”.


Słowa kluczowe


Maria Dąbrowska; Stanisław Stempowski; listy; podróż dookoła Europy; „Wiadomości Literackie”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowska M., 1999, Dzienniki, t. 2: 1914–1945, Warszawa.

Dąbrowska M. , 1964, Dziennik podróży do Jugosławii w 1934 roku i Podróż do Jugosławii, w: eadem, Pisma rozproszone, t. 1, Kraków, s. 374–396 i 416–454.

Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909–1925, 2005, wstęp i oprac. E. Głębicka, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism