Listy Ludwika Krzywickiego do żony z Londynu (1895)

Agata Zawiszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0011

Abstrakt


W artykule zanalizowano listy polskiego socjologa, działacza ruchu socjalistycznego i społecznika, Ludwika Krzywickiego (1859–1941), do żony Racheli z domu Feldberg (1863/4–1924), pisane z Londynu w lipcu i sierpniu 1895 roku, gdzie przebywał na kwerendzie w bibliotece British Museum. Listy te są świadectwem, że połowa lat dziewięćdziesiątych XIX wieku to czas: podjęcia przez Krzywickiego ostatecznej decyzji o poświęceniu się pracy naukowej, rozpoczęcia badań nad dziełem jego życia – Hordą pierwotną, wydaną pośmiertnie jako Pierwociny więzi społecznej.


Słowa kluczowe


Ludwik Krzywicki; historia polskiej socjologii; polskie podróżopisarstwo; prywatna korespondencja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kłosowicz-Krzywicka B., 2009, Rodowód Ludwika Krzywickiego, „Notatki Płockie” 54/3–220.

Kowalik T., 1970, Ludwik Krzywicki, w: Polski słownik biograficzny, t. 15, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Krzeczkowski K., 1938, Zarys życia i pracy Ludwika Krzywickiego, w: Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości, Warszawa.

Krzywicka I., 2013, Wyznania gorszycielki, posł., przyp. i indeks A. Zawiszewska, wyd. 1 w tym oprac. Warszawa.

Krzywicka I., 1951, Żywot uczonego. O Ludwiku Krzywickim, Warszawa.

Krzywicki L., 1957, Dzieła t. 1: Pierwociny więzi społecznej, red. i posł. J. Lutyński, Warszawa.

Krzywicki L., 1957, Wspomnienia, t. 1, słowo wstępne i przyp. J. Wilhelmi, posł. H. Holland, tekst do druku przyg. T. Karwacka, J. Wilhelmi, Warszawa.

Krzywicki L., 1959, Wspomnienia, t. 3, tekst ustalili, przyg. do druku i opatrzyli przyp. W. Jedlicka, J. Wilhelmi, posł. H. Holland. Warszawa.

Kwiatek A., 2010, Nihiliści czy romantycy? Postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) w świetle pamiętników, listów i literatury pięknej, „Przegląd Historyczny” nr 2.

Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, 2012, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism