Podróżopisarstwo na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1918–1924

Monika Gabryś-Sławińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2017.0007

Abstrakt


W latach 1918–1924 zaznacza się stopniowy wzrost zainteresowania problematyką podróżopisarską na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, co doprowadzi do stworzenia przez redakcję dodatku tematycznego „Naokoło Świata”. Celem artykułu jest pokazanie sposobu modelowania relacji z podróży oraz sposobów informowania o tego typu publikacjach. Można dostrzec, że modyfikacja zakresu tematycznego przekazów i realizowanych przez nie strategii dyktowana kontekstem historycznym prowadzi do przejścia od tematyki wojennej do nastawionej na nowoczesność codzienności, w której podróżowanie staje się zarówno normą (wycieczki), jak i godnym zapamiętania wydarzeniem (nowoczesne środki transportu).


Słowa kluczowe


podróżopisarstwo; Wydawnictwo „Gebethner i Wolff”; „Tygodnik Ilustrowany”; nowoczesność; transport

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aut., 1919, Do Wilna. Kor. wł. „Tygodnika Ilustr.”, TI, nr 20, s. 309–311.

Bandrowski J., 1919, Na Dalekim Wschodzie, TI, nr 26, s. 409.

Bandrowski J., 1919, Na morskim stepie, TI, nr 28, s. 442.

Bandrowski J., 1919, Przez zrewoltowaną Syberię, TI, nr 25, s. 392.

Barszczewski S., 1923, Powietrznymi szlakami, TI, nr 18, s. 283–284.

Barszczewski S., 1923, Samochodem przez Saharę, TI, nr 7, s. 106–107.

Bourdon B., 1922, Co Polska posiada w Gdańsku. Wycieczka po przyznanych obiektach, TI, nr 21, s. 325–326.

Daszkiewicz R. K., 1923, Z wycieczki harcerskiej do Jugosławii, TI, nr 3, s. 45.

Dębicki T., 1924, Z dziennika marynarza, TI, nr 6, s. 89; nr 7, s. 107; nr 8, s. 125–126; nr 9, s. 137; 11, s. 171.

Dębicki Z., 1923, Bandera polska na równiku, nr 37, s. 588.

Dienstl-Dąbrowa M., 1919, Z wojskiem polskim przez Niemcy, TI, nr 25, s. 398.

Gadomski J., 1923, W śniegach. Z pamiętnika wyprawy, TI, nr 8, s. 121–122.

Garczyńska J., 1924, Samochodem przez Saharę. Z notatnika podróżniczki, TI, nr 44, s. 716–171; nr 45, s. 734–735.

Gąssowski J., 1918, Powrót. Notatka z dziennika, TI, nr 50, s. 612; nr 51, s. 627–628.

Grabowski I., 1920, Od Torunia do morza, TI, nr 6, s. 103–108; nr 7, s. 127–129; nr 8, s. 144–145.

Grąbczewski B., 1919, Kaszgarja. Kraj i ludzie. Podróż do Azji Środkowej, TI, nr 15, dodatek reklamowy, s. 4.

Grzymała-Siedlecki A., 1920, Z pielgrzymki do Płocka, TI, nr 39, s. 740–749.

H., 1923, Ostróg, TI, nr 46, s. 737.

Ilustrowany przewodnik po Spiżu i Orawie, TI 1921, nr 14–26, s. 127.

Iwaszkiewicz J., 1922, Pod Howerlą, TI, nr 41, s. 658–659; nr 42, s. 679.

Jarocki S., 1919, Moje wspomnienia, TI, nr 26, s. 413; nr 27, s. 429; nr 28, s. 443–444.

J. M., 1919, Na etapach wołyńskich, TI, nr 19, s. 299.

J. N., 1923, Na handlowym statku polskim do Anglii, TI, nr 34, s. 550.

Jan z Marnowa [A. Grzymała-Siedlecki], 1920, Przed plebiscytem na Śląsku Cieszyńskim, TI, nr 11, s. 202–212.

Jedlicki M. Z., 1920, Dywizja ochotnicza, TI, nr 43, s. 817–818.

Kamiński Z., 1920, Listy z frontu. Dwanaście dni przy Kwaterze Głównej, TI, nr 48, s. 887–888.

Kleszczyński Z., 1924, 2483 kilometry szos, TI, nr 30, s. 500–501.

Konopacki L., 1923, Notatki z Rumunii, TI, nr 41, s. 663–664.

Konopacki L., 1923, Z Dalmacji, TI, nr 43, s. 689.

Krechowiacy w polu. Korespondencja własna „Tyg. Ilustrowanego”, TI 1919, nr 16, s. 243.

Krzywicka I., 1924, Z Huculszczyzny, TI, nr 33, s. 544–5435.

Kurier literacki, TI 1921, nr 33, dodatek reklamowy, s. 2.

(L), 1923, Wydawnictwa gwiazdkowe, TI, nr 52, s. 838.

Ligocki E., 1922, Listy z Genui. Korespondencja własna „Tygodnika Ilustrowanego”, TI, nr 20, s. 319; nr 23, s. 364.

„Lwów” na równiku i w Brazylii, TI 1923, nr 47, s. 750–751.

M., 1919, Z frontu litewsko-białoruskiego, TI, nr 16, s. 245.

Massalski W., 1924, Pamir yi Hindukusz. Z powodu książki gen. Grabczewskiego pt. „Przez Pamiry i Hindukusz do źródeł rzeki Indus”, TI, nr 47, s. 766.

Massalski W., 1924, Przez Pamiry i Hindukusz do źródeł rzeki Indus, TI, nr 47, s. 766.

Massalski W., 1924, W czeluściach Azji. Z powodu książki gen. Grąbczewskiego pt. „Kaszgaria”; nakł. Gebethnera i Wolffa, TI, nr 17, s. 267.

Na front, TI 1919, nr 19, s. 300.

Najlepsze podarki gwiazdkowe, TI 1923, nr 52, s. 842.

„Naokoło Świata” 1924, nr 1, dodatek reklamowy.

Nowe wydawnictwa Księgarni Gebethnera i Wolffa, TI 1923, nr 19, dodatek reklamowy, s. 2.

Nowości gwiazdkowe 1923, TI 1923, nr 51, dodatek reklamowy.

Ossendowski A., 1923, Uchuł, TI, nr 4, s. 62.

Podhorska-Okołów S., 1923, W kraju, gdzie szumi Maryca…, TI, nr 19, s. 305.

Podręczny słownik geograficzny, TI 1923, nr 12, dodatek reklamowy, s. 2.

Pogadanki krajoznawcze, TI 1918, nr 44, dodatek reklamowy, s. 2.

Prezydent Rzeczypospolitej w Wielkopolsce, TI 1924, nr 20, s. 311–312.

Przez pustynie Afryki, TI 1924, nr 17, s. 271.

R. K., 1923, Z wycieczki harcerskiej do Jugosławii, TI, nr 1, s. 14.

M. Ray, 1919, Z Alzacji wyzwolonej, TI, nr 5, s. 72–73.

Relidzyński J., 1922, Pierwszy polski lot okrężny. Warszawa–Lwów–Kraków–Poznań–Warszawa, TI, nr 40, s. 650–651.

Ruszczyc F., 1919, Wspomnienia świadka, TI, nr 20, s. 314–317.

Samochodem przez Saharę, TI 1924, nr 14 s. 224.

S. B., 1922, Nowe zdobycze lotnictwa, TI, nr 43, s. 692–694.

E. Słoński, 1919, Polska wojna. Z wycieczki na front, TI, nr 39, s. 648–649; nr 42, 43 i 44, s. 691–692.

Tatry i Zakopane, TI 1923, nr 13, dodatek reklamowy, s. 2.

Tyg. Ill., Pierwsza podróż „Lwowa”, TI 1923, nr 33, s. 529.

T. D., 1923, Na Sao Vicente, TI, nr 36, s. 583–584.

TI 1918, nr 39, dodatek reklamowy, s. 1.

TI 1919, nr 15, dodatek reklamowy, s. 4.

TI 1919, nr 21, dodatek reklamowy, s. 1.

TI 1920, nr36, dodatek reklamowy, s. 1.

TI 1921, nr 1–13, s. 147.

TI 1923, do 40, dodatek reklamowy, s. 2.

TI 1923, do 40, s. 232.

TI 1923, nr23, dodatek reklamowy, s. 3–4.

TI 1924, nr 49, s. 806.

Walickiego S., 1923, Japonki, TI, nr 39, s. 628.

Wolffowa A., 1921, Wenecja w lipcu. Korespondencja własna „Tyg. Ilustr.”, TI, nr 34, s. 536–537; nr 35, s. 553–554.

Wolffowa A., 1921, Piazzale Michelangelo. Wrażenia z Florencji, TI, nr 37, s. 589–590.

(w.m.), 1922, Muzeum w Gołuchowie. Wrażenia z wycieczki, TI, nr 36, s. 572–573.

Z. A. B., 1919, Z Litwy i Białej Rusi, TI, nr 24, s. 378.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism