Architektura picture booka. Twórczość Iwony Chmielewskiej

Marta Baszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.025

Abstrakt


Celem artykułu jest próba scharakteryzowania książki ikonolingwistycznej ze szczególnym uwzględnieniem jej edytorskich cech dystynktywnych. Autorka ukazuje, jak bardzo specyficzne zjawisko z pogranicza literatury i świata obrazu jest zależne od kontekstu przemian kulturowych, a także rozwoju drukarstwa i edytorstwa. Baszewska wskazuje na różnice między książką obrazkową a ilustrowaną, odwołując się do pojęcia jedności ikonolingwistycznej. Omawia przy tym syntetycznie stan badań polskich i zachodnich. Następnie opisuje zjawisko książki obrazkowej w kontekście semantycznym i antropologicznym, odwołując się do istotnych kwestii edycji takiego tekstu kultury i ich wpływu na jego postrzeganie oraz funkcjonowanie. Kolejną kwestią rozpatrywaną przez Baszewską jest zależność książki ikonolingwistycznej od komiksu, zwłaszcza podobieństwa i różnice dotyczące wyglądu, wykonania, stosunku obrazu do słowa, stylów ilustrowania, czyli formy. Autorka ukazuje rozmaitość typów książki obrazkowej, które ciągle dużo bardziej rozpowszechnione i znane okazują się zarówno wśród czytelników, jak i badaczy zachodnich niż polskich.


Słowa kluczowe


Iwona Chmielewska; książka ikonolingwistyczna; książka obrazkowa; ilustracje; komiks; literatura dla dzieci i młodzieży; ikonotekst

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bader, B. 1976, Amercian Picturebooks: From Noak’s Ark to the Beast Within, New York.

Boguszewska A., 2013, Nurt pięknej książki w Polsce. Konteksty historyczne, „Świat Książki Dziecięcej”, nr 1.

Cackowska M., 2014, Gdyby babcia miała wąsy… W odpowiedzi na prowokację Jerzego Szyłaka, „Zeszyty Komiksowe”, nr 17.

Chmielewska I., 2004, Niebieska laseczka/Niebieska skrzyneczka, Seul.

Chmielewska I., 2011, Maum, Seul.

Chmielewska I., 2011, Pamiętnik Blumki, Poznań.

Chmielewska I., 2014, Królestwo dziewczynki, Warszawa.

Chmielewska I., 2014, Oczy, Wrocław.

Iwanicka K., 2003, Ilustracja w książkach dla dzieci, hasło w: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka i G. Leszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Kiefer B. Z., 1995, The Potential of Picturebooks, Eaglewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Książka obrazkowa, 1971, hasło w: Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski i J. Trzynadlowski, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Lewandowicz-Nosal G., Książki-zabawki, „Guliwer” 2007, nr 1.

Mazepa-Domagała B., 2011, Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej, Katowice.

Nikolajeva M., Scott C., 2006, How Picturebooks Work, New York.

Sikorska M., Picturebooki i komiksy. Koń jaki jest, każdy widzi?, „Zeszyty Komiksowe” 2014, nr 17.

Skierkowska E., 1969, Współczesna ilustracja książki, Wrocław.

Szyłak J., 2000, Komiks, Kraków.

Szyłak J., 2014, To ptak! To samolot! To ikonotekst! Książka – komiks – picturebook (medium czy media?), w: Komiks i jego konteksty, Poznań.

Szyłak J., Komiksy i inne książki obrazkowe, „Ryms” 2014, nr 22.

Wiercińska J., 1977, Książka obrazkowa dziecka – tradycja i współczesność, w: Sztuka dla najmłodszych. Teoria, recepcja oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, Warszawa–Poznań.

Wiercińska J., 1983, Książka obrazkowa dziecka – tradycja i współczesność, w: Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań, red. J. Cieślikowski i R. Waksmund, Wrocław.

Wysłouch S., 1985, Wizualność metafory, w: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, red. E. Balcerzan i S. Wysłouch, Warszawa.

Zabawa K., 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków.

Zając M., 2013, Książka obrazkowa: znana i nieznana, w: G. Leszczyński, M. Zając, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice, Warszawa.

Zając M., Książka obrazkowa: znana i nieznana, „Świat Książki Dziecięcej” 2007, nr 3.

Zając M., Książki zabawki: długa historia i dzień dzisiejszy, „Świat Książki Dziecięcej” 2008, nr 3.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism