Organizacja pracy zespołu redaktorów czasopisma elektronicznego „Biuletyn EBIB”

Bożena Bednarek-Michalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.022

Abstrakt


Autorka przybliża zasady organizacji pracy zespołu „Biuletynu EBIB”, czasopisma elektronicznego, które ukazuje się w internecie od 1999 roku. Prace zespołu są wykonywane zdalnie (telepraca), a wszystkie zdania koordynowane przez internet. Rodzi to szereg problemów organizacyjnych. W artykule omówiono historię powstania „Biuletynu EBIB”, strukturę i organizacje Stowarzyszenia EBIB, które wydaje periodyk. Przedstawiono także aspekty związane z wielozadaniowością zespołu oraz jego rozproszeniem, które są charakterystyczne dla redakcji pracujących nad publikacjami wydawanymi w modelu open access.


Słowa kluczowe


; edytorstwo elektroniczne; organizacja pracy; „Biuletyn EBIB”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek-Michalska B., Telepraca w EBIB, http://www.ebib.pl/?page_id=599- (dostęp: 16.02.2017).

Protokół z zebrania założycielskiego EBIB, „Biuletyn EBIB” 1999, nr 1, http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib01/protokol.html (dostęp: 16.02.2017)

Statut Stowarzyszenia EBIB, http://strony.nowyebib.info/stowarzyszenie/home/statut. (dostęp: 20.03.2014).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism