Projektowanie czytelności

Maciej Kodzis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.019

Abstrakt


Celem autora jest porównanie istniejących, klasycznych przykładów pism zaprojektowanych dla uzyskania najwyższej czytelności (Frutiger i Verdana) i określenie zestawu cech, które pozwolą na wygenerowanie kroju czytelnego uniwersalnie. W artykule zostały również omówione czynniki fizyczne i psychiczne mające wpływ na odbiór informacji zapisanej tekstowo oraz zabiegi w projektach alfabetów stworzonych na potrzeby osób niedowidzących – grupy odbiorców bardzo szerokiej, a jednocześnie składającej się z wielu podgrup o innych wymaganiach dotyczących dekodowania znaków. Aby skutecznie zaprojektować czytelność, należy zaprojektować system pozwalający na manipulację parametrami pisma przez użytkowników.


Słowa kluczowe


projektowanie; typografia; czytelność; fonty szeryfowe; fonty bezszeryfowe; Verdana; Frutiger; Helvetica

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akira Kobayashi, http://www.linotype.com/469/akirakobayashi.html (dostęp: 12.03. 2016).

Bessemans A., Matilda, a research based font for improving reading, wypowiedź na konferencji Typo Berlin – Touch 2013.

Best Selling Fonts, http://www.linotype.com/catalog/bestsellers.html?list=all (dostęp: 13.01.2017).

Bouma, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bouma (dostęp: 04.05.2016).

Bringhurst R., 2008, Elementarz stylu w typografii, Kraków.

Channel Verdana, http://www.microsoft.com/typography/web/fonts/verdana/ (dostęp: 03.01.2016).

Chicago, http://www.myfonts.com/fonts/apple/chicago/ (dostęp: 11.04.2016).

Connare V., Making True Type bitmap fonts, http://www.microsoft.com/typography/tt/sbit.aspx (dostęp: 13.12.2016).

Frutiger A., 2010, Człowiek i jego znaki, Kraków.

Frutiger, http://www.myfonts.com/fonts/adobe/frutiger/ (dostęp: 20.03.2016).

Główny Urząd Statystyczny, Departament Statystyki Społecznej, Stan Zdrowia Ludności Polski w 2004 r.

Herrmann R., Legibility research. Type Design for Children with Low Vision, http://opentype.info/blog/2013/10/01/type-design-children/ (dostęp: 10.01.2014).

Low vision, http://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/low-vision (dostęp: 20.12.2016).

NeueFrutiger by Adrian Frutiger and Akira Kobayashi, 2009, http://www.neuefrutiger.com/index.html (dostęp: 02.02.2016).

Niedowidzenie, hasło w: Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slownik/2488626/niedowidzenie (dostęp: 01.02.2016).

OpenType Font Variations Overview, https://www.microsoft.com/typography/otspec/otvaroverview.htm (dostęp: 25.12.2016).

Orginal und Orginaler, http://image.linotype.com/files/pdf/01_news/images/news_01/frutnext/PAGE_FrutigerNEXT.pdf (dostęp: 03.04.2016).

Osterer H., Stamm P. (ed.), 2009, Adrian Frutiger– Typefaces. The complete works, Berlin.

Scaglione J., Meseguer L., Henestrosa C., 2013, Jak projektować kroje pisma, Kraków.

Sorkin E., 2012, Projektowanie fontów ekranowych, w: Lapikon, red. E. Satalecka i A. Gorgoń, Katowice.

The Web’s Favorite Typefaces Go Pro, http://georgiaverdana.com/ (dostęp: 01.04.2016).

Tomaszewski A., 1989, Pismo drukarskie, Wrocław.

Tomaszewski A., 1996, Leksykon pism drukarskich, Warszawa.

Tracy W., 2004, Letters of Credit, Boston, cyt. za: Unger G., 2007, While you are reading, New York.

Twardoch A., Polish Diacritics – how to?, http://www.twardoch.com/download/polishhowto/ogonek.html (dostęp: 12.01.2016).

Twardoch A., Zielona gruzińska katapulta, http://www.twardoch.com/download/zielgruz/ (dostęp: 02.03.2016).

Verdana, http://showinfo.rietveldacademie.nl/verdana/ (dostęp: 21.03.2016).

Warde B., 2011, Kryształowy Kielich, w: Widzieć. Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski i J. Mrowczyk, Kraków.

What is Universal Design, http://www.universaldesign.com/index.php?option=com_content&view=article&id=327:what-is-universal-design&catid=2196:universal-design&Itemid=113 (dostęp: 21.01.2016).

Will-Harris D., Georgia & Verdana. Typefaces designed for the screen (finally), http://www.will-harris.com/verdana-georgia.htm (dostęp: 12.01.2016).

Zachrisson B., 1970, Studia nad czytelnością druku, Warszawa.








ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism