O redefinicji typografii oraz nowej metodologii tworzenia komunikatów typograficznych

Tomasz Bierkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.017

Abstrakt


Przedstawione w tekście tezy, a także przykłady zrealizowanych na ich podstawie projektów, powstały w odniesieniu do doświadczeń wyniesionych z praktyki projektowej, własnych prac badawczych i dydaktyki. Opisane projekty pokazują, że można być dużo bardziej skutecznym, stosując odmienne od tradycyjnych wartości i sposoby pracy w podejściu do typografii. Należy podkreślić, że wynikają one – z niezbadanego do końca – fenomenu procesu czytania, a nie z przyjętej a priori i niepopartej merytorycznymi argumentami tzw. filozofii twórczości. Metodyka pracy i proces projektowania opierają się na podmiotowym traktowaniu użytkownika oraz celu, który ma być osiągnięty za pośrednictwem komunikatu typograficznego. Być może ulegną one większym lub mniejszym modyfikacjom, jednak jedna kwestia jest fundamentalna i nigdy nie powinna ulec zmianie – praca na rzecz użytkownika i jakości przekazu.


Słowa kluczowe


typografia; komunikat typograficzny; proces czytania; metodyka projektowania; jakość przekazu; czytelnik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Carr N., 2013, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice.

Felici J., 2006, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, Gdańsk.

Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red), 2014, Kultura a rozwój, Kraków.

Pawłowski A., 1994, Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, Kraków.

Pawłowski A., Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, cyt. za: J. Ginalski, M. Liskiewicz, J. Seweryn, Rozwój nowego produktu, Kraków 1994.

Piper A., 2012, Book Was There, Chicago–London.

S. Sierwiotyński, Zadania nauki o książce, cyt. za: M. Tabaczyński, Wstęp, w: J. D. Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, Kraków–Bydgoszcz 2014.

Unger G., 2011, Kiedy czytamy, w: Widzieć. Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski i J. Mrowczyk, Kraków.

Zbierski T., 1978, Semiotyka książki, Wrocław.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism