Cyfrowe wydanie krytyczne, czyli dawna propozycja Stanisława Pigonia. Szanse i zagrożenia

Łukasz Garbal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.016

Abstrakt


Artykuł ma charakter dyskusyjny, przedstawia możliwości rozbudowania dawnej propozycji teoretycznej Stanisława Pigonia przy wykorzystaniu nowych technologii, jednocześnie upraszczając, jak i wzbogacając prace edytorskie. Autor rekonstruuje i przytacza poglądy Pigonia na prace redaktora nad wydaniem krytycznym (Kilka uwag o wydaniach krytycznych nowszych tekstów literackich), które ukazały się w „Pamiętniku Literackim” w 1935 roku. W artykule omówiono także dyskusję, jaka rozpoczęła się po publikacji założeń Pigonia. W tekście znajdziemy rozważania na temat wydania krytycznego (wydania naukowego) i jego funkcjonowania we współczesnym edytorstwie. Autor odnosi się również m.in. do tego, czym jest praca redaktora i jakie są jego zadania.


Słowa kluczowe


cyfrowe wydanie krytyczne; Stanisław Pigoń; nowe technologie; praca redaktora

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Garbal Ł., 2011, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa.

Górski K., 1975, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa.

Nitsch K., Na marginesie autografów „Pana Tadeusza”, „Język Polski” 1934, R. 19.

Pest M., T&T, czyli jak typografia jest interfejsem tekstologii, https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pdfstori.com/document_pdf/2443.pdf (dostęp: 16.02.2017).

Pigoń S., 1928, Ze studiów nad tekstem „Pana Tadeusza”. Trzy notatki, [Kraków].

Pigoń S., Kilka uwag o wydaniach krytycznych nowszych tekstów literackich, „Pamiętnik Literacki” 1935 R. 32,

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=16831&dirids=1 (dostęp: 02.22.2010).

Pigoń S., Pokąd sięga granica swobody redaktorskiej?, „Ruch Literacki” 1961, nr 3.

Starnawski J., 1979, Praca wydawcy naukowego, Wrocław.

Strzyżewski M., Dzieła literackie Zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne (założenia ogólne – metodyka pracy – cel edycji), „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2012, nr 2 (3): Autografy i edycje. Wokół tekstów Zygmunta Krasińskiego, red. M. Strzyżewski.

Śliwińska M., Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego – elektroniczna edycja naukowa, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2014, nr 1–2 (6): Zygmunt Krasiński – edycje i interpretacje, red. M. Strzyżewski.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism