Dwa nieznane listy Witkacego do Kazimierza Twardowskiego

Tomasz Pawlak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.009

Abstrakt


Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do profesora filozofii, Kazimierza Twardowskiego, zostały opublikowane w 1988 roku w opracowaniu Ryszarda Jadczaka, a następnie w 2013 roku – w nowym opracowaniu autora prezentowanych materiałów w tomie siedemnastym  Dzieł zebranych Witkiewicza. List z grudnia 1936 roku kończył znaną korespondencję Witkiewicza z Twardowskim. Podczas pracy nad listami Witkacego do różnych adresatów odkryto, że dwa listy identyfikowane dotychczas jako adresowane do profesora Kazimierza Ajdukiewicza są w istocie listami do Twardowskiego z 1937 roku! (Listy zaginęły, jednak zachowały się ich kserokopie).

Ustalenie, że prof. Twardowski jest adresatem listów, okazało się niezwykle trudne, nie zachowały się bowiem koperty z adresami, a listy zawierają zwroty grzecznościowe „Wielce Szanowny Panie Profesorze” – co mogło dotyczyć wielu osób. Dodatkowo treść listów (dotyczących głównie publikowania artykułów Witkiewicza) nie ułatwiała właściwej identyfikacji adresata, ponieważ zarówno Twardowski, jak i Ajdukiewicz byli redaktorami pism filozoficznych. Ponadto Ajdukiewicz był uczniem i zięciem Twardowskiego, a po drugiej wojnie światowej osiadł w Poznaniu (listy miały pochodzić właśnie z Poznania), co komplikowało jednoznaczną interpretację.

Pomocą dla edytora były listy Witkiewicza pisane po zjeździe filozoficznym w Krakowie we wrześniu 1936 roku oraz list do Twardowskiego z grudnia 1936 roku. Dzięki dogłębnej analizie korespondencji Witkiewicza udało się ustalić, że listy do Ajdukiewicza są w istocie listami do Twardowskiego.


Słowa kluczowe


Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy); Kazimierz Twardowski; Kazimierz Ajdukiewicz; Ryszard Jadczak; listy Witkacego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jadczak R., 1988, Listy S. I. Witkiewicza do Kazimierza Twardowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 11/12, s. 157–161.

Witkiewicz S. I., 1935, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia 1917–1932, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2002, Dzieła zebrane, t. 13: „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia” i inne pisma filozoficzne (1902–1932), oprac. B. Michalski, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2012, Dzieła zebrane, t. 22: Listy do żony (1936–1939), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2013, Dzieła zebrane, t. 17: Listy I, oprac. i przypisami opatrzył T. Pawlak, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2014, Dzieła zebrane, t. 15: „Nauki ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939), oprac. M. Dombrowski i M. Bizior-Dombrowska, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism