O wydawaniu książek z obrazami i rysunkami Witkacego

Dorota Niedziałkowska, Beata Zgodzińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2016.005

Abstrakt


Autorki artykułu, przyjrzawszy się kilkunastu książkom zawierającym oprócz tekstów prace plastyczne Stanisława Ignacego Witkiewicza, postanowiły podzielić się z czytelnikami uwagami z pogranicza edytorstwa, typografii i historii sztuki o wydawaniu obrazów i rysunków tego artysty. Zasadniczo w porządku chronologicznym skomentowały najważniejsze edycje z końca lat 70. i z 80. (Stanisława Ignacego Witkiewicza wiersze i rysunki w opracowaniu Anny Micińskiej i Urszuli Kenar, Witkacego – malarza Ireny Jakimowicz, katalog słupskiej kolekcji dzieł Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy 1885–1939 opracowany przez Annę Krzyżanowską-Hajdukiewicz oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza Piotra Piotrowskiego), jak również z lat 90. (Katalog dzieł malarskich opracowany przez Irenę Jakimowicz we współpracy z Anną Żakiewicz, album Witkacy. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Życie i twórczość Anny Micińskiej oraz dwa wydania katalogu Witkacy. Kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) oraz z lat ostatnich. Beata Zgodzińska podzieliła się wieloma uwagami i dygresjami kustosza kolekcji słupskiej, odpowiedzialnego za katalogi zbiorów, wystaw i różnorodne wydawnictwa poświęcone Witkacemu.

Sposób podania do druku dzieła sztuki (spad, kadrowanie, fotografowanie bez ramy, kolorystyka reprodukcji) nie tylko stanowi o estetycznej stronie publikacji, ale ma fundamentalne znaczenie dla niektórych odbiorców –  historyków sztuki czy studentów tego kierunku, dla których zawarte w dostępnych edycjach reprodukcje często stanowią podstawę badań i opracowań.


Słowa kluczowe


Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy); obrazy Witkacego; rysunki Witkacego; edytorstwo; typografia; historia sztuki; albumy; reprodukcje; estetyczna strona publikacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Birkenmajer A. i in.(red.), 1971, Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław.

Degler J., 2009, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa.

Franczak E., Okołowicz S., 1986, Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków.

Jakimowicz I., 1978, Witkacy. Chwistek. Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa.

Jakimowicz I., 1985, Witkacy – malarz, Warszawa.

Kubalska-Sulkiewicz K. i in. (red.), 1996, Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, Warszawa.

Micińska A., 1990, Witkacy. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Życie i twórczość, Warszawa.

Mitchael M., Wightman S., 2012, Typografia książki. Podręcznik projektanta, tłum. D. Dziewońska, Kraków.

Osuchowska B., 2011, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa.

Piotrowski P., 1989, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Warszawa.

Polit P. (red.), 2004, Marginalia filozoficzne, Warszawa.

Radziwiłłowie pędzlem i piórkiem Józefa Mehoffera. Wystawa ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 2003, oprac. E. Homa-Rożek i B. Zgodzińska, Człuchów.

Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy. 1885–1939, 2007, [b. red.], Poznań.

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885–1939). Katalog dzieł malarskich, 1990, oprac. I. Jakimowicz przy współpracy A. Żakiewicz, Warszawa.

Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy 1885–1939. Kolekcja Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 1987, oprac. A. Krzyżanowska-Hajdukiewicz, Warszawa.

Stanisława Ignacego Witkiewicza wiersze i rysunki, wybrały i do druku podały A. Micińska i U. Kenar, 1977, Kraków

Suchocki W. (red.), 2011, Pamiętanie jesienią, Poznań.

Sztaba W., 1985, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Zaginione obrazy i rysunki sprzed roku 1914 według oryginalnych fotografii ze zbiorów Konstantego Puzyny, Warszawa.

Średniawa M., 2013, Realnymi i wirtualnymi tropami Witkacego, w: Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17–19 września 2009, red. J. Degler, Słupsk, s. 568–569.

Trzaska F., 1976, Poradnik redaktora, Warszawa.

Wiercińska J., 1986, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Witkiewicz S. I., 2010, Dzieła zebrane, t. 21: Listy do żony (1933–1935), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa.

Witkiewicz S. I., 2013, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, oprac. A. Micińska, posłowie J. Degler, przygotowanie, wybór i opracowanie materiału ilustracyjnego S. Okołowicz, Warszawa.

Wolański A., 2008, Edycja tekstu, Warszawa.

Zgodzińska B., 2010, Witkacy w Słupsku. Firma Portretowa „S. I. Witkiewicz” / Witkacy in Słupsk. The „S. I. Witkiewicz” Portrait Painting Firm, tłum. na angielski B. Brodniewicz, Słupsk.

Zgodzińska B., 2013, Próba rekonstrukcji pierwotnej kolorystyki papierowego podłoża portretów Witkacego, w: Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17–19 września 2009, red. J. Degler, Słupsk, s. 397–401.

Zgodzińska-Wojciechowska B., Żakiewicz A., 1996, Witkacy. Kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Warszawa.

Żakiewicz A., 2004, Witkacy, Wrocław.

Żakiewicz A., 2012, Witkacy, Olszanica.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism