Listy Kazimierza Wierzyńskiego i Jerzego Giedroycia: cztery listy spośród czterystu czterdziestu listów (opracowanie tekstologiczne Beata Dorosz)

Beata Dorosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.023

Abstrakt


Poniżej zaprezentowano w całości – i opublikowano po raz pierwszy – cztery listy Kazimierza Wierzyńskiego i Jerzego Giedroycia z przełomu roku 1962 i 1963 oraz z początku 1968 roku; stanowią one minimalny wybór z całego dialogu korespondencyjnego między poetą i redaktorem, liczącego 440 listów z lat 1944–1969, zachowanego w Archiwum „Kultury” w Maisons-Laffitte. Nawiązują bezpośrednio do szkicu, zamieszonego w prezentowanym numerze „Sztuki Edycji”, zatytułowanego Poeta „do usług” w objęciach „wielkiego manipulatora” (na marginesie korespondencji Kazimierza Wierzyńskiego z Jerzym Giedroyciem) i ilustrują niektóre z zawartych w nim treści. Ukazują współdziałanie dwóch wybitnych osobowości – redaktora, dla którego redagowanie paryskiego miesięcznika było w istocie jednym z elementów rozległej działalności kulturotwórczej i politycznej, realizowanej m.in. dzięki poecie, który cieszył się wśród emigrantów ogromnym autorytetem moralnym. Wyraźnie dowodzą, że wspólnym mianownikiem zarówno projektów politycznych, jak i literackich, ale też często surowych ocen działalności innych autorów, było dla obu korespondentów głębokie i autentyczne zainteresowanie sprawami polskimi.    

Opracowanie edytorskie i publikacja całości tego zasobu archiwalnego, wnoszącego istotne elementy wiedzy do obrazu emigracji niepodległościowej oraz do biografii twórczej i politycznej Wierzyńskiego i Giedroycia, przewidziane są w przyszłości.

Słowa kluczowe


Kazimierz Wierzyński; Jerzy Giedroyc; korespondencja; „Kultura”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapski J., (Józef Wittlin), 1962, „Kultura”, nr 10.

Hostowiec P., 1968, Wspomnienie o przyjacielu, „Kultura”, nr 4.

Jedlicki W., 1962, „Chamy i Żydy”, „Kultura”, nr 12.

„Kultura” 1962 nr 9.

„Kultura” 1963 nr 1/2.

„Kultura” 1968, nr 3.

Łobodowski J., 1968, Po śmierci Małaniuka, „Kultura”, nr 10.

Mieroszewski J., 1964, Ewolucjonizm, Paryż.

Tyrmand L. (red.), 1970, „Kultura” essays, New York, London.

Tyrmand L. (red.), 1970, Explorations in freedom. Prose, narrative and poetry from „Kultura”, New York, London.

Tyrmand L., 1967, Życie towarzyskie i uczuciowe, Paryż.

Wierzyński W., 1962, Zaproszenie do przedpłaty na książkę Józefa Wittlina, „Kultura”, nr 11.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism