Archiwa Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Marcelina Janisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.020

Abstrakt


Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej działa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do jej zadań należy gromadzenie i pozyskiwanie materiałów, archiwów oraz księgozbiorów pisarzy. Archiwa Pracowni dotyczą twórczości pisarzy emigracyjnych, a ich sukcesywne uzupełnianie przyczynia się do kontynuowania badań nad literaturą, powstałą poza granicami kraju. Zgromadzone archiwalia stanowią pole badawcze dla rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, które koncentrują się wokół takich sylwetek emigracyjnych pisarzy, jak Florian Śmieja, Kazimierz Braun, Józef Wittlin, Wit Tarnawski. Prezentowany artykuł ma na celu zebranie najważniejszych informacji o poszczególnych archiwach oraz ich scharakteryzowanie. Archiwa Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej stanowią nieoceniony materiał biograficzny, literacki, historyczny oraz kulturowy. Pracownia stara się o pozyskanie kolejnych zbiorów pisarzy emigracyjnych, dążąc do ocalenia pamięci literackiej na obczyźnie. Powiększające się archiwalia świadczą o nieustającej potrzebie badania przeszłości środowiska emigracyjnego. Najwiarygodniejszym i najcenniejszym źródłem informacji będzie zawsze pisarz-emigrant, uwieczniający swoje doświadczenie w formie dzienników, korespondencji, utworów literackich czy tekstów kultury, stanowiących centrum zainteresowań, filozofii i ideologii danego twórcy.


Słowa kluczowe


Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej; Uniwersytet Rzeszowski; archiwa; Florian Śmieja; Kazimierz Braun; Józef Wittlin; Wit Tarnawski; emigracja polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dolata G., Kolekcje archiwalne poetów emigracyjnych w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2013, nr 2

Dolata G., Cyfrowe archiwum profesora Kazimierza Brauna w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, „Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2014, nr 3.

Pasterska J. (oprac.), 2010, Katalog Archiwum Profesora Floriana Śmieji, Rzeszów 2010.

Wielgosz E., Archiwum Józefa Wittlina, „Gazeta Uniwersytecka” 2013, nr 3.

Wolski J. (oprac.), 2012, Archiwum domowe Jana Darowskiego, Rzeszów.

Strony internetowe:

Pasterska J., Archiwum Profesora Andrzeja Buszy ofiarowane rzeszowskiej polonistyce, http://m.univ.rzeszow.pl/home-zakladki/wydarzenia/6047,archiwum-profesora-andrzeja-buszy-ofiarowane-rzeszowskiej-polonistyce.html

Trygar B., Cyfrowe Archiwum Profesora Kazimierza Brauna. Katalog, http://ifp.univ.rzeszow.pl/pracBiDKL.php.

Wielgosz E., Cyfrowe Archiwum Józefa Wittlina, s. 1.

http://ifp.univ.rzeszow.pl/pracBiDKL.php
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism