Edycje i reedycje książek Witolda Wirpszy

Zbigniew Chojnowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.018

Abstrakt


W artykule opisano pierwotne edycje i reedycje poezji, prozy i eseistyki Witolda Wirpszy. Uwzględniono (w sposób ograniczony) także wydania tłumaczeń jego dzieł na język niemiecki. Pisarstwo Wirpszy na skutek udania się na emigrację po 1971 r. zostało wykluczone z oficjalnego obiegu krajowego, pojawiło się natomiast w „obiegu podziemnym” oraz w oficynach emigracyjnych i niemieckich. Drogę do polskiego czytelnika po 1989 r. utwory Wirpszy znalazły dopiero w pierwszym piętnastoleciu XXI w., kiedy to Instytut Mikołowski wznowił (niekiedy zmodyfikowane pod względem edytorskim) dzieła twórcy oraz zaczął wydawać te, które znajdowały się w rękopisach. To kolejny etap przypominania poety i pisarza, polegający na publikowaniu jego epistolografii, a także tekstów poetyckich, eseistycznych i publicystycznych. Zgromadzone fakty i obserwacje edytorskie pokazują, że pełne ustalenia bibliograficzne, jak również analiza opublikowanych i nieopublikowanych tekstów Witolda Wirpszy, kwerenda w jego archiwum, położą twarde podwaliny pod osiągnięcie celu, jakim jest kompletna i krytyczna edycja dzieł tego wybitnego poety i pisarza. Na reedycję, pozbieranie i edycję czeka nowelistyka, dramaturgia, publicystyka i korespondencja Wirpszy, szczególnie ta emigracyjna.


Słowa kluczowe


Witold Wirpsza; obieg podziemny; drugi obieg; Instytut Mikołowski; wydawnictwa emigracyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Publikacje drukowane

Bocheński J., 2013, Zapamiętani, Warszawa.

Brandys K., 1998, Miesiące 1982-1987. Tom 2, Warszawa.

Brzozowska K., 25-lecie działalności pisarskiej, „Wiadomości” 1974, nr 42, s. 1.

Brzozowska K., Krótki kalendarzyk twórczości, „Wiadomości” 1974, nr 42, s. 1.

Gombrowicz R., Świeczewski K., Wirpsza W., 1986, Wokół Gombrowicza, Warszawa.

Grass G., 1983, Blaszany bębenek, przeł. S. Błaut, posłowie R. Bratny, Warszawa.

Grądziel-Wójcik J., 2001, Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy, Poznań.

Grynberg H., 1984, Prawda nieartystyczna, Berlin.

Jankowicz G., 2010, Wirpsza i poetyka spojrzenia, w: W. Wirpsza, Komentarze do fotografii. The Family of Man, Mikołów.

Jastrzębski M., 1994, Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 13 XII 1981-31 XII 1988, Warszawa.

Łukasiewicz J., 1991, Oko poematu, Wrocław.

Maciejewski J., Orski M., (red.), 2006, Mój wiersz, Wrocław.

Pawelec D., Wirpsza wielokrotnie, Mikołów 2013.

Strzemiński W., Drukarstwo funkcjonalne, „Grafika” 1933, nr 2.

Szaruga L. [Aleksander Wirpsza], Nota edytorska, w: W. Wirpsza, 2007, Utwory ostatnie, Mikołów.

Pawelec D., Wirpsza wielokrotnie, Mikołów

Wirpsza W., 1957, Schwester Milli [aus dem Pol. vom Aut.], Berlin.

Wirpsza W., 1985, Apotezoza tańca, Warszawa.

Wirpsza W., Przypowieść o stu sprawiedliwych ,„Kultura” 1972, nr 4, s. 18-24

Wirpsza W., 1949, Sonata [wiersze], Warszawa.

Wirpsza W., 1949, Stocznia, Warszawa (1949.

Wirpsza W., 1951, Polemiki i pieśni, Warszawa.

Wirpsza W., 1952, Dziennik Kożedo [wiersze], Warszawa.

Wirpsza W., 1952, Pisane w kraju. 1950-1951 [wiersze], Warszawa.

Wirpsza W., 1953, List do żony. Wiersze, Warszawa.

Wirpsza W., 1954, Na granicy [powieść], Poznań.

Wirpsza W., 1955, Stary tramwaj i inne opowiadania, Warszawa.

Wirpsza W., 1956, Z mojego życia [wiersze], Warszawa.

Wirpsza W., 1956, Poematy i wiersze wybrane, Warszawa.

Wirpsza W., 1960, Don Juan [wiersze], Warszawa.

Wirpsza W., 1960, Mały gatunek. Wiersze 1943-1946, 1954-1957, Warszawa.

Wirpsza W., 1962, Komentarze do fotografii. The family of man, Kraków.

Wirpsza W., 1964, Pomarańcze na drutach [powieść], Poznań.

Wirpsza W., 1965, Drugi opór. Wiersze 1960-1964, Warszawa.

Wirpsza W., 1965, Gra znaczeń. Szkice literackie, Warszawa.

Wirpsza W., 2008, Gra znaczeń. Przerób, Mikołów.

Wirpsza W., 1966, Przesądy [wiersze], Warszawa.

Wirpsza W., 1967, Bruchsünden und Todstücke [aus dem Pol. übers. von Maria Kurecka] Stuttgart Wirpsza W., 1967 (wyd. 2, 1987),

Wirpsza W., 1967 (1987), Orangen im Stacheldraht [aus dem Poln. von Maria Kurecka], München (Berlin).

Wirpsza W., 1970, Wagary, Poznań.

Wirpsza W., 1971, Der Mörder. Erzählungen [aus dem Poln. von Peter Lachmann, Herbert Zand, Maria Kurecka], München.

Wirpsza W., 1971, Pole, wer bist du? [aus dem Pol. von Christa Vogel ; Verszitate aus dem Pol. von Karl Dedecius; Red. unter Mitw. des autors von Xaver Schnieper], Luzern, Frankfurt/M.

Wirpsza W., 1976, Drei Berliner Gedichte, Berlin, Literarisches Colloquium, Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Berlin.

Wirpsza W., 1980, Prognosen oder Die Naturgeschichte der Drachen, Berlin.

Wirpsza W., 1980, Prognosen oder Die Naturgeschichte der Drachen, [Berliner Künstlerprogramm des DAAD] Berlin.

Wirpsza W., 1988, Faeton, Warszawa.

Wirpsza W., 1995, Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków, Poznań.

Wirpsza W., 2005, Spis ludności, Mikołów.

Wirpsza W., 2006, Liturgia, wstęp R. Przybylski, wyd. II, Mikołów.

Wirpsza W., 1985, Liturgia, wstęp R. Przybylski, Berlin.

Wirpsza W., 2006, Faeton, Mikołów.

Wirpsza W., 2007, Faeton II, Mikołów.

Wirpsza W., 2015, Listy z oflagu, oprac., posłowiem i przypisami opatrzył D. Pawelec, wstęp L. Szaruga, 2015.

Wirpsza W., Apoteoza tańca (próba mowy niepowikłanej) [poemat], „Wiadomości” 1975, nr 17, s. 1.

Wirpsza W., Berlińskie poematy, „Wiadomości” 1976, nr 48, s. 2.

Wirpsza W., Cesarz chiński i złodziej posągów, Kraina środka, Moralina, Urbanorem, Złośliwości „Archipelag” 1985, nr 5, s. 78-79; nr 1-2, s. 130; nr 6, s. 77-78; nr 3, s. 94-96; nr 9-10, s. 92-93).

Wirpsza W., Die Verarbeitung, Deutsch von Maria Kurecka, „Akzente. Zeitschrift für Literatur” 1975, Februar.

Wirpsza W., Faeton (fragm.), „Puls” 17 (1983).

Wirpsza W., Grzyb (opowiadanie, dedykowane Jerzemu Andrzejewskiemu) , „Wiadomości” 1973 (nr 44, s. 2 i nr 45, s. 2).

Wirpsza W., Listy Witolda Wirpszy do Zbigniewa Chojnowskiego, oprac. Z. Chojnowski, „Integracje” t. XXVIII (1992), s. 61-62 [4 listy z 1984].

Wirpsza W., Pojedynek, „Kultura” 1976, nr 4, s. 50-57.

Wirpsza W., Ryb [w rubryce „Listy do redakcji”], „Wiadomości” 1979, nr 9/10, s. 8.

Wirpsza W., Sama niewinność [fragm. powieści], „Archipelag” 1985, nr 9-10, s. 18-35.

Wirpsza W., Sama niewinność [fragm. powieści], „Zapis” 1978, nr 7, s. 41-68,

Wirpsza W.,1968, Traktat skłamany, Kraków.

Wirpsza W.,1986, Polaku, kim jesteś?, Berlin.

Wirpsza W., 1978, Polaku, kim jesteś, Warszawa.

Wirpsza W., 2009, Polaku, kim jesteś?, Mikołów.

Wirpsza W., 2005, Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze, Mikołów.

Wirpsza W., 2005, Spis ludności, Mikołów.

WirpszaW., 2007, Utwory ostatnie, Mikołów.

Publikacje internetowe:

Hadrysiewicz A., Helena Bohle-Szacki. Ikona Polskiej emigracji w Berlinie, http://www.polonika.opole.pl/html/p_ludz4_01.htm [dostęp 14 lipca 2014].

Bocheński J., Witold Wirpsza i polskie mity. Polaku, kim jesteś? [artykuł z „Gazety Wyborczej” z 26-27 czerwca 2010 – http://wyborcza.pl/1,76842,8065232,Witold_Wirpsza_i_polskie_mity__Polaku__kim_jestes_.html#ixzz37qpw1N5P [dostęp 18 lipca 2014].

http://www.poglad-berlinwest.de/index.html [dostęp 25 lipca 2014].

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=4076 [dostęp 14 lipca 2014 r.].
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism