Na ile edycja ma wymiar polityczny? Prace redakcyjno-edytorskie Mieczysława Grydzewskiego w latach 1945–1947

Rafał Moczkodan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2015.016

Abstrakt


Tekst został poświęcony pracom redakcyjnym Mieczysława Grydzewskiego z lat 1945–1947. Po zamknięciu przez władze brytyjskie (pod naciskiem władz ZSRR) „Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich” Grydzewski przystąpił m.in. do redagowania osiemnastu almanachów, z których drukiem ukazało się szesnaście. Tomy te były (w większości) podzielone na dwie części: pierwszą, aktualną, odnoszącą się do bieżącej sytuacji geopolitycznej Europy, i drugą, retrospektywną, przypominającą ważne teksty literackie i wspomnieniowe pisarzy nieżyjących (głównie XIX-wiecznych). Wydając te almanachy, Grydzewski obchodził zakazy cenzorskie i docierał do emigracyjnego odbiorcy z czytelnym przekazem o charakterze politycznym. Dobierane przez niego teksty służył także konsolidacji uchodźczego środowiska i przyczyniały się do budowy etosu emigranta-wygnańca, nawiązującego wprost do tradycji romantycznej. Tym samym publikacje przygotowywane przez Grydzewskiego stanowiły rodzaj substytutu dla zamkniętych „Wiadomości Polskich”. W szkicu przywołano najbardziej charakterystyczne teksty potwierdzające powyższe tezy. Wskazano także najważniejszych współpracowników Grydzewskiego, którzy wspierali go piórem zarówno w „Wiadomościach Polskich”, następnie almanachach i wreszcie w reaktywowanych „Wiadomościach”, które zaczęły się ukazywać w Londynie w 1946 roku. Przestawiając powyższe fakty, autor tekstu dowodzi, że pytanie postawione w tytule artykułu nie jest retoryczne i działalność edytorsko-wydawnicza Grydzewskiego była niewątpliwie podporządkowana patriotyczno-narodowym obowiązkom.

Słowa kluczowe


Mieczysław Grydzewski; almanachy; „Biblioteka Ziemi Naszej”; „Biblioteka »Wczoraj i Dziś«”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[Grydzewski M. (oprac.)], [1946], Szósta kolumna, Londyn (data na obwolucie – 1945).

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Dyplomatyka i łowy, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Jednodniówka Pisarzy Polskich. „A wiesz Ty, co z Polską będzie…?, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Kalejdoskop warszawski, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Magazyn rzeczy ciekawych i użytecznych. Duch gniazda, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Na angielskim brzegu, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Ojczyzna i wolność, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Święty płomień, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1945, Wspomnienia i wspominki, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1946, Almanach historyczno-literacki. Wiek klęski Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1946, Biblioteka londyńska. Balast serdeczny, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1946, Na romantycznym szlaku, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1946, Niezłomni, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1946, Pamiętnik wędrowca. Dziewczyna z Champs-Élysées Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1946, Postaci kobiece w prozie i malarstwie polskim, Londyn.

[Grydzewski M. (oprac.)], 1947, Wspomnienia o Mickiewiczu, Londyn.

Czapski J., 1949, Na nieludzkiej ziemi, Paryż.

Dallin D. J., 1944, The Real Soviet Russia, New Haven.

Ferrero G., 1942, Pouvoir. Les génies invisibles de la cité, Nowy Jork.

Grydzewski M. (oprac.), 1945, Henryk Dąbrowski, Rzym.

Grydzewski M. (oprac.), 1947, Warszawa w pieśni. Wiersze i poematy, Londyn.

Habielski R., 1991, Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940-1981, Warszawa.

Koestler A., 1945, The Yogi and the Commissar, Londyn.

Limanowski B., 1911, Szermierze wolności, Kraków.

Moczkodan R., 2013, , „Omawiacze, laurkodawcy”, publicyści i krytycy. Krytyka literacka na łamach „Wiadomości” w latach 1946-1956, Toruń.

Nowakowski Z., 1943, Cóż tam, Panie, w polityce?, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”, nr 49 (195), s. 3

Nowakowski Z., 1944, , Coś podobnego, ale o czymś innym, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”, nr 4 (202), s. 2.

Nowakowski Z., 1944, O drugie „Nie!”, „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”, nr 6 (204), s. 3.

Nowakowski Z., 1947, Wśród książek, „Wiadomości”, nr 1 (40), s. 2.

Polska karząca, Warszawa 1943.

Rostworowski J., 1945, Na cięciwie, Londyn.

Supruniuk M. A., 1995, Mieczysław Jerzy Grydzewski, [w:] „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, t. I, red. M. A. Supruniuk, Toruń.

Supruniuk M. A., 1995, Pracowita nieobecność (Prace redakcyjne Mieczysława Grydzewskiego w latach 1944–1947. Próba reaktywowania „Wiadomości”), [w:] „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, t. I, red. M. A. Supruniuk, Toruń.

W ogniu, Warszawa 1944.

Wiersze polskie wybrane. Antologia poezji od „Bogu rodzicy” do chwili obecnej, zebr. i ułożył M. Grydzewski, Londyn 1945.

ww. [Weintraub W.], 1946, „Balast serdeczny”, „Wiadomości”, nr 14/15, s. 3.

ww. [Weintraub W.], 1946, Almanach „Wiek klęski”, „Wiadomości”, nr 8, s. 2.

ww. [Weintraub W.], 1946, Pamiętnik Wędrowca, „Wiadomości”, nr 27, s. 2.

zn., [Nowakowski Z.], 1946, Kalejdoskop warszawski, „Wiadomości”, nr 6, s. 2.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism