Wokół dramatu Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa . Zagadnienia edytorskie (przygotowała Agnieszka Komorowska)

Agnieszka Komorowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.014

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. J., 1964, Rozważania o ojcostwie, „Znak”, nr 119, s. 610–613.

Bobek, Jadwiga Maria, w: Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 3, Kraków 2003.

Bonowicz W., M. Romanek, 2004, Nota wydawcy, w: K. Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice i Jan Paweł II Tryptyk rzymski, Kraków.

Dybciak K., 1991, Karol Wojtyła a literatura, Tarnów.

Gruda S. A., 1979, Promieniowanie ojcostwa, „Znak”, nr 11 (305), s. 1119–1145.

Taborski B., 1989, Karola Wojtyły dramaturgia wnętrza, Lublin.

Wojtyła K., 1984, Promieniowanie ojcostwa, Lublin.

Wojtyła K., 2002, Promieniowanie ojcostwa, Wrocław.

Wojtyła K., 2004, Promieniowanie ojcostwa, w: K. Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice i Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Wydawnictwo „Znak”, Kraków, s. 447–480.

Wojtyła K., 1979 [właśc. 1980], Promieniowanie ojcostwa, w: K. Wojtyła (A. Jawień, A. J., S. A. Gruda, P. Jasień), Poezje i dramaty, Wydawnictwo „Znak”, Kraków, s. 228–258.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism