Tekst dyskursywny czy literacki? Krasińskiego dwie relacje z audiencji u Napoleona III (opracowanie tekstologiczne Emilia Zaręba)

Emilia Zaręba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.012

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 7: Pisma filozoficzne i polityczne, pod red. J. Czubka, Kraków–Warszawa.

Krasiński Z., 1931, Dzieła, t. 11–12, pod red. L. Piwińskiego, Warszawa.

Krasiński Z., 1991, List do ojca z 18 lipca 1858 roku, w: idem, Listy do różnych adresatów, t. 1, zebrał, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa, s. 88–89.

Krasiński Z.,1991, List do ojca z 21 lipca 1858 roku, w: idem, Listy do różnych adresatów, t. 1, zebrał, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa, s. 90–91.

Krasiński Z., 1999, Pisma filozoficzne i polityczne, pod red. P. Hertza, Warszawa.

Lalewicz J., 1982, Opowiadanie i rozumienie, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław.

Małachowski S., 1876, Krótki rys życia i pism Zygmunta Krasińskiego, Kraków.

Michalski M., 2003, Dyskurs – apokryf – parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej, Gdańsk.

Mukoid E., 1987, Jedność słowa. Rozważania na temat związków literatury i filozofii, „Ruch Literacki”, z. 4–5.

Sławińskiego J. et al. (red.), 2000, Słownik terminów literackich, Wrocław.

Sudolski Z., 1997, Krasiński: opowieść biograficzna, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism