Cześć i zapomnienie. O historii i metodologii edycji liryków Zygmunta Krasińskiego

Olaf Krysowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2014.002

Abstrakt


Korespondencję Krasińskiego chętnie czytają m.in. ci, którzy w monografiach jego życia i twórczości natknęli się na wątek burzliwego romansu z Delfiną Potocką. Szalona namiętność, nieporozumienia z ojcem, małżeństwo na siłę, cierpienie i zdrada, wszystkim tym epatują listy poety. Krasiński to jednak autor nie tylko korespondencji, lecz także omawianych w szkołach dramatów, prozy, poematów epickich czy liryki. Dlaczego odbiorca nie miałby znaleźć czegoś interesującego w jego twórczości literackiej? Zapewne mógłby, ale stanąłby przed zadaniem trudniejszym, niż gdyby miał uczynić coś podobnego z twórczością innych romantyków. Okazałoby się, że po 1945 roku wydawcy popularyzowali głównie jego dramaty. Gros wydań zbiorowych pism poety ukazało się przed 1939 rokiem i dostęp do nich jest utrudniony, podczas gdy dzieła np. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Norwida były drukowane wielokrotnie w okresie PRL-u i w późniejszych latach.

Słowa kluczowe


poezje Zygmunta Krasińskiego; dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego; historia edytorstwa; romantyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aneks, w: Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1970.

Chrzanowski I., 1928, Poezja Krasińskiego: próba syntezy (z wykładów w Uniwersytecie Jagiellońskim), Lwów.

Fiećko J., 2005, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań.

Halkiewicz-Sojak G., B. Burdziej (red.), 2001, Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, Toruń.

Janion M., 1984, Krasiński (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Zygmunt, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, pod red. J. Krzyżanowskiego i Cz. Hernasa, Warszawa.

Janion M., 1962, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Dzieła literackie, t. 1–3, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa.

Krasiński Z., 1910, Liryki. Wybór, Warszawa.

Krasiński Z., 1970, Listy do Adama Sołtana, opracował i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa.

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 6, oprac. J. Czubek, Kraków–Warszawa.

Krasiński Z., 1904, Pisma. Wydanie krytyczne zupełne, t. 3, za zezwoleniem rodziny poety wydał T. Pini, ze słowem wstępnym J. Kallenbacha, Lwów.

Krasiński Z., 1875, Pisma. Wydanie zbiorowe, t. 1, oprac. J. Amborski, przedmową poprzedził S. Tarnowski, Lwów.

Krasiński Z., 1888, Pisma. Wydanie zbiorowe, t. 3, oprac. J. Amborski, przedmową poprzedził S. Tarnowski, Lwów.

Krasiński Z., 1907, Pisma. Wydanie nowe zupełne, t. 1–4, wstęp i objaśnienia H. Galle, Warszawa.

Krasiński Z., 1867, Poezje pośmiertne Zygmunta Krasińskiego, wyd. M. Dzikowski, Poznań.

Krasiński Z., 1972, Poezje, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa.

Krasiński Z., 1910, Poezje liryczne, t. 1, wstęp A. Lange, Warszawa.

Kridl M., 1933, Przedmowa, w: Z. Krasiński, Dzieła (pisma wybrane), oprac. L. Piwiński, Warszawa.

Kuc M., Czy Zygmunt Krasiński zasługuje na Wawel?, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/815274.html (artykuł z 20 lutego 2012 roku).

Kuczera-Chachulskaj B., M. Prussak i E. Szczeglacka (red.), 2005, Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, Warszawa.

Nieznane wiersze Zygmunta Krasińskiego (1840), „Biblioteka Warszawska” 1902, t. 2.

Przedmowa [redakcji], w: Z. Krasiński, Wybór poezji, Warszawa 1913.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism