Portret artysty. Leon Urbański o typografii (maszynopis wywiadu z 9 lutego 1996 roku opracowała Ewa Repucho)

Ewa Repucho

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2013.027

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kozińska D., 1991, Artysta wielokrotny. Rozmowa z Leonem Urbańskim, „Tydzień Polski” z 28 września roku.

Tschichold J., 1928, Die Neue Typographie, Berlin.

Wróblewska D., 1975, Leon Urbański rozmawia z redakcją „Projektu”, „Projekt”, nr 6, s. 46–54.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism