Edytorstwo Łukasza Garbala – okiem dydaktyka. Rec.: Ł. Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Marcin Lutomierski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.030

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chachulski T., 2010, Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, w: Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. Krzysztof Obremski, Toruń.

Garbal Ł., 2011, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa.

Górski K., 2011, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Toruń.

Lichański J. Z., 2012, Tekst i jego edycja, „Nowe Książki”, nr 1.

Loth R., 2006, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa.

Z. Goliński, 1996, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, w: Wiedza o literaturze i edukacja, red. Teresa Michałowska et al., Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism