e-Krasiński. Publikacje Zygmunta Krasińskiego w bibliotekach cyfrowych

Milena M. Śliwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.026

Abstrakt


Artykuł jest próbą zaprezentowania dzieł Zygmunta Krasińskiego, które znajdują się bibliotekach cyfrowych. Autorka omawia problemy digitalizacji, bibliotek cyfrowych, wolnych licencji, licencji Creative Commons oraz ich wpływ na funkcjonowanie humanistyki w sferze naukowej. Uwaga czytelnika zostaje także zwrócona na jakość prezentowanych publikacji elektronicznych oraz możliwości naukowych, stworzonych dzięki zasobom otwartej kultury.

Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński, biblioteki cyfrowe, digitalizacja tekstów, wolne licencje, Creative Commons, humanistyka XXI wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek-Michalska B., 2012, Standardy i dobre praktyki budowania kolekcji cyfrowych, w: Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa.

Bering P., Zasoby cyfrowe w warsztacie konserwatywnego humanisty, w: Polskie Biblioteki cyfrowe 2010. Materiały z konferencji: http://lib.psnc.pl/publication/442 (dostęp 10.09.2012).

Creative Commons: http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ (dostęp: 2.09.2012).

Federacja Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl (dostęp: 12.09.2012).

Ganicz T., Domena publiczna – obszar wolności: http://prawokultury.pl/publikacje/domena-publiczna-obszar-wolnosci/.

Górny M., 2012, Biblioteki cyfrowe w pracy naukowca humanisty, w: Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa.

Grodecka K., K. Śliwowski (red.), 2012, Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, [Kraków]: http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf.

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=16992.

Janiak M., 2012, Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna, w: Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa.

Kolasa W. M., 2012, Biblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwój, w: Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa.

Lessig L., 2005, Wolna kultura, Warszawa.

Mazurek C., M. Stroński, J. Węglarz, Biblioteki cyfrowe – główne kierunki rozwoju, w: Polskie biblioteki cyfrowe 2010. Materiały z konferencji: http://lib.psnc.pl/publication/442 (dostęp 10.09.2012).

Mazurek C., M. Werla, 2012, Federacja Bibliotek Cyfrowych – studium przypadku, w: Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki cyfrowe i książka elektroniczna (e-książka), Warszawa 2010.

Misja Federacji Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl/pro/informacje-ogolne/misja-federacji-bibliotek-cyfrowych/?doing_wp_cron=1347211279.7013430595397949218750 (dostęp: 12.09.2012).

Paradowski D. (red.), 2010, Digitalizacja piśmiennictwa, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism