Konstanty Gaszyński – pierwszy edytor listów Zygmunta Krasińskiego

Jacek Lyszczyna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.023

Abstrakt


W 1860 roku ukazało się w Paryżu pierwsze wydanie wyboru korespondencji Zygmunta Krasińskiego w wyborze i edycji najbliższego przyjaciela poety – Konstantego Gaszyńskiego. Tom zatytułowany Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego zawierał wybór listów poety i to – zgodnie z tytułem zbioru – najczęściej tylko cytowanych we fragmentach, bez podania adresatów. Było to zgodne z ówczesnymi zasadami edycji, wyłożonymi zresztą we wstępie do tej książki. Nie chodziło bowiem o publikację integralnego tekstu listu, a jedynie o zapoznanie czytelnika z ciekawszymi, mającymi walory literackie i filozoficzne fragmentami tych tekstów. Listów nie traktowano jako źródło biograficzne, wręcz przeciwnie, szczegóły tego rodzaju zwykle pomijano.

Słowa kluczowe


Zygmunt Krasiński; Konstanty Gaszyński; romantyczna korespondencja; edytorstwo; Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brandys M., 1992, Koniec świata szwoleżerów, t. 1, Warszawa.

Krasiński Z., 1860, Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego, Paryż.

Sudolski Z., 1997, Krasiński: opowieść biograficzna, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism