Dzieła literackie Zygmunta Krasińskiego. Nowe wydanie krytyczne (założenia ogólne – metodyka pracy – cel edycji)

Mirosław Strzyżewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.017

Abstrakt


Oprócz zasad edycji naukowej w nowym wydaniu dzieł Zygmunta Krasińskiego należy uwzględnić współczesną rolę edytorstwa oraz rynku książki. Głównym celem naszego zadania jest przywrócenie pamięci szerszemu gronu odbiorców literackiej spuścizny autora Przedświtu. Nowa edycja krytyczna dzieł Krasińskiego obliczona jest na dziesięć woluminów i ma ukazać się jako całość, jednorazowo, w opracowaniu zespołu badawczego złożonego z pracowników i współpracowników Zakładu Edytorstwa i Tekstologii Dzieł Literackich UMK oraz Wydawnictwa Naukowego UMK, przy współpracy zaprzyjaźnionych badaczy z innych ośrodków akademickich. Zespół dokona przeglądu istniejących zasobów archiwalnych, zbierze pełną dokumentację, przygotuje podstawy tekstowe, nowe tłumaczenia utworów francuskojęzycznych, objaśnienia oraz ograniczony aparat krytyczny, wydany w formie dodatku do każdego tomu na nośniku cyfrowym.

Słowa kluczowe


nowe wydanie dzieł Zygmunta Krasińskiego; nowoczesne edytorstwo; rynek książki; filologiczna krytyka tekstu; nowoczesne rozwiązania edytorskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krasiński Z., 1931, Dzieła, t. 1-12, pod red. L. Piwińskiego, z przedmową M. Kridla, Warszawa.

Krasiński Z., 1973, Dzieła literackie, t. 1-3, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, Warszawa (seria: „Biblioteka Poezji i Prozy”).

Krasiński Z., 1922, Pisma, t. 1-4, wydał, objaśnił i wstępem poprzedził J. Kallenbach, Warszawa (seria: „Skarbnica Klasyków Polskich”).

Krasiński Z., 1890-1891, Pisma, wydanie przejrzane i przedmową opatrzone przez S. Tarnowskiego, t. 1-4, Kraków (seria: „Nowa Biblioteka Uniwersalna”).

Krasiński Z., 1912, Pisma. Wydanie Jubileuszowe, t. 1-8, oprac. J. Czubek, Kraków.

Krasiński Z., 1906, Pisma. Wydanie nowe zupełne, ułożone, opatrzone wstępem i objaśnieniami przez H. Gallego, t. 1-4, Warszawa.

Krasiński Z., 1887-1888, Pisma. Wydanie zbiorowe, z przedmową S. Tarnowskiego, t. 1-4, Lwów.

Krasiński Z., 1904, Pisma. Za zezwoleniem rodziny poety, wydanie krytyczne zupełne ze słowem wstępnym J. Kallenbacha, wydał Tadeusz Pini, t. 1-6, Lwów.

Krasiński Z., 1990, Wiersze. Poematy. Dramaty, oprac. M. Bizan, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism