Władysław – wydawca Adama

Joanna Pietrzak-Thébault

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2012.003

Abstrakt


Dzieje wydań francuskich pism Adama Mickiewicza nie są proste. Niektóre z nich ukazały się jeszcze za życia poety, w czasopismach paryskich. Inny los spotkał „drobne” pisma prozatorskie, które zebrał i podał do druku dopiero Władysław Mickiewicz w wydanych w latach osiemdziesiątych XIX wieku Mélanges posthumes. I tam jednak pisma te nie zostały opublikowane jako spójny blok tekstów, pojawiały się w różnych tomach. Później w wersji oryginalnej nie były już publikowane, ukazywały się jedynie przekłady na język polski, oparte na pierwodruku. Tymczasem konfrontacja wydań paryskich Władysława Mickiewicza z rękopisami poety ukazuje daleko idące ingerencje, jakich w tekście oryginału dokonywał wydawca. Modyfikacje syntaktyczne i leksykalne, zwykle w duchu poprawności językowej, często zmieniają wymowę oryginałów.

Słowa kluczowe


Władysław Mickiewicz; francuska twórczość Adama Mickiewicza; francuskie czasopisma; Mélanges posthumes; poprawność językowa; ingerencje w tekst; modyfikacje syntaktyczne i leksykalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachellery J., 1848, Lettres sur l’éducation des femmes, Paris.

François A., 1959, Histoire de la langue française cultivée, des origines à nos jours, Vol. 2, éd. A. Julie, Genève.

Kłossowski A., 1971, Ambasador książki polskiej w Paryżu. Władysław Mickiewicz, Wrocław.

Littré É. (éd.), 1968, Dictionnaire de la langue française, Paris.

Mayeur F., 1981, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France. III: De la Révolution à l’école républicaine (1789–1930), Paris.

Mayeur F., 1979, L’éducation des filles en France au XIXe siècle, Paris.

Mélanges posthumes d’Adam Mickiewicz, publiés avec introduction, préfaces et notes par L. Mickiewicz, première série, Vol. 1, Paris 1872.

Mélanges posthumes d’Adam Mickiewicz, Vol. 2, Paris 1879.

Mickiewicz A., b.t., nr kat. 6/akc.11.50, Biblioteka Polska w Paryżu.

Mickiewicz W., 1890, Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materiałów oraz z własnych wspomnień, t. 1, Poznań.

Ognier P., 2008, Une ecole Sans Dieu? 1880–1895. L’invention d’une morale laique sous la IIIe Republique, Toulouse.

Petrarca F., 1996, Canzoniere, red. M. Santagata, Milano.

Petrarca F., 2005, Drobne wiersze włoskie (Rerum vulgarium fragmenta), red. P. Salwa, Gdańsk.

Pietrzak-Thébault J., 2008, „Quelle difference y-a-t-il entre l’amour d’un philosophe et d’un poète” Adama Mickiewicza. Edycja, zestawienie odmian, przekład polski, „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe”, t. 7, s. 53–64.

Pietrzak-Thébault J., 2005, „Rozmowy chorych” Adama Mickiewicza we francuskim autografie, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 185–191.

Przybylski R., 1995, Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina, Kraków.

Sokołowski M., 2009, Władysław, syn Adama, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 1: Literatura i słowo, red. Z.

Abramowicz, J. Ławski, Białystok.

Syga T., 1956, Te księgi proste, Warszawa.








ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism