Nowe wydanie krytyczne „Poematów” Juliusza Słowackiego. Rec.: J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Poematy z lat 1828–1839, t. 1 oraz Poematy z lat 1842–1849, t. 2, J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009

Marta Ławrynkowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.012

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski J., Z. Przychodniak, 2009, Od wydawców, w: J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Poematy z lat 1828–1839, t. 1, oprac. J. Brzozowski i Z. Przychodniak, Poznań.

Słowacki J., 2009, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Poematy z lat 1828–1839, t. 1 oraz Poematy z lat 1842–1849, t. 2, opracowali Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism