Wokół dziewiętnastowiecznego streszczenia Pana Tadeusza

Marcin Lutomierski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.008

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, streściła Maria Wysłouchowa, Lwów 1898: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=51630 (dostęp: 30 czerwca 2011 r.).

Bryll I., 1984, Maria Wysłouchowa. Pisarstwo dla ludu i zainteresowania ludoznawcze, Opole.

Dubisz S. (red.), 2003, Streszczenie, w: Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa.

Kłak C., 2007, Rzeszowskie wydanie „Pana Tadeusza” ad usum scholarum, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, red. K. Maciąg, M. Stanisz, Rzeszów, s. 142–156.

Lutomierski M., 2010, Lektura z opracowaniem jako nowa forma książki, w: Rozmaitości warsztatowe, red. M. Strzyżewski, M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń, s. 237–252.

Mickiewicz A., 1886, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie z roku 1811 i 1812, prozą opowiedział i objaśnił H. K. Nieczuja, Poznań.

Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie. Poemat Adama Mickiewicza, podany w streszczeniu prozą przez J. S. Aleksotę, Złoczów 1898.

Sędzimir J. 1902–1903, „Pan Tadeusz” dla dorastającej obojej płci, t. 1–2, Rzeszów.

Sobol E. (red.), 2000, Bryk, w: Mały słownik języka polskiego, wydanie nowe, Warszawa.

Wawrzykowska-Wierciochowa D., 1975, Wysłouchowa. Opowieść biograficzna, Warszawa.

Winek T., 2010, Jakiego „Pana Tadeusza” czytano w XIX wieku?, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, s. 5–23.

Wojciechowski K., 1954, Oświata ludowa 1863–1905 w Królestwie Polskim i Galicji, Warszawa.

Woźniaczka-Paruzel B., 1990, „Dzieje ojczyste dla ludu” doby romantyzmu, Wrocław.

Wysłouchowa M., 1898, Adam Mickiewicz, jego życie, i dzieła. W setną rocznicę urodzin poety, Lwów.

Wysłouchowa M., 1890, O życiu i pismach Adama Mickiewicza, Lwów.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism