Historia dziewiętnastowiecznych edycji Biesiady Andrzeja Towiańskiego

Katarzyna Rauchut

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.005

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Estreicher K., 1959, Bibliografia polska XIX w., t. 10, Kraków.

Estreicher K., 1977, Bibliografia polska XIX stólecia, t. 4, Warszawa.

Joseph I., 1877, Współudział Adama Mickiewicza w sprawie Andrzeja Towiańskiego, t. 1–2, Paryż.

Łubieński T., 1998, M jak Mickiewicz, Warszawa.

Ogólny zarys nauki Towiańskiego, „Rok” 1843, t. 4.

Pigoń S., 1914, „Biesiada” Andrzeja Towiańskiego i jej komentarz w IV kursie „Prelekcji paryskich” Adama Mickiewicza, Warszawa.

Pigoń S., 1916, Do dziejów wydania „Biesiady” Towiańskiego, „Pamiętnik Literacki”.

Pigoń S., 1916, Do dziejów wydania „Biesiady” Towiańskiego. Dwa listy…, Kraków.

Pigoń S., 1922, Z epoki Mickiewicza, Lwów.

Radomski G., 2004, Antologia tekstów filozoficznych, t. 2: Wiek XVIII, oświecenie, romantyzm, Wrocław.

Sikora A., 1984, Towiański i rozterki romantyzmu, Warszawa.

Towiański A., 2002, Biesiada; Wielki period, oprac. Magdalena Siwiec, Kraków.

Towiański A., 1882, Pisma, t. 1, Turyn.

Towiański A., 1920, Pisma wybrane, oprac. A. Boleski, Warszawa.

Towiański A., 1858, Przeciw błędom Andrzeja Towiańskiego, Poznań.

Towiański A., 1922, Wybór pism i nauk, oprac. S. Pigoń, wyd. 2, Kraków.

Towiański A., 2004, Wybór pism i nauk, oprac. S. Pigoń, Wrocław.

Witkowska A., 1989, Towiańczycy, Warszawa.

Wolkowski Z.-G., 1981, W kręgu Andrzeja Towiańskiego i „Sprawy Bożej”, oprac. J. D., wyd. 2, popr., Paryż.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism