Sztuka edycji – dziś (tezy do dyskusji)

Mirosław Strzyżewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2011.001

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Garbal Ł., 2011, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa.

Goliński Z., 1996, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T.

Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa.

Karpiński A. (red.), 2011, Humanizm i filologia, Warszawa.

Karpiński A., 2005, Stan i zadania tekstologii i edytorstwa, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd polonistów Kraków, 22–25 września 2004, t. 2, zespół red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, Kraków, s. 702–716.

Prussak M., 1997, Przygody filologii – przygody filologa, „Teksty Drugie”, nr 1/2, s. 153–163.

Słowacki J., 2009–2010, Poematy. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań.

Słowacki J., 2005, Wiersze, red. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism