Uwagi na marginesie edycji listów Teodora Parnickiego i Jerzego Giedroycia. Rec.: J. Giedroyc, T. Parnicki, "Listy 1946–1968", t. 1–2...

Justyna Wysocka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/9844

Abstrakt


Uwagi na marginesie edycji listów Teodora Parnickiego i Jerzego Giedroycia. Rec.: J. Giedroyc, T. Parnicki, "Listy 1946–1968", t. 1–2, opracował, wstępem i przypisami opatrzył A. Dobrowolski, seria Archiwum „Kultury”, t. 14,
Warszawa 2014

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism