Rachunek pamięci. Rec.: Rachunek pamięci, wstęp M. Głowiński, przypisy, noty, indeksy P. Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2012

Beata Larenta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/6154

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajer M., 2013, Zapiski w przerwie, „PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii

Umiejętności”, nr 208–209, 25 kwietnia–2 maja: http://pauza.krakow.pl/208_209_2013.pdf (dostęp: 10.01.2014).

Bieńkowska E., 2012, Dom na Rozdrożu, Warszawa.

Bikont A., J. Szczęsna, 2006, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa.

Blige M., Flaszen Ludwik, w: Instytut im. Jerzego Grotowskiego: http://www.grotowski.net/node/1567 (dostęp: 26.02.2014).

Brandys K., 1989, Nierzeczywistość, Chotomów.

Chrząstek T., 2000, Struktura zawartości „Nowej Kultury” w latach 1950–1952. Komunikat z badań, „Kieleckie Studia Bibliograficzne”, t. 5: http://www.ujk.edu.pl/ibib/studia/pdf/5/struktura_zawarosci.pdf (dostęp: 26.02.2014).

Dąbrowicz E., Biurokracja i klika przy władzy. Wokół dyskursu odwilżowego (artykuł udostępniony przez autorkę).

Dąbrowska M., 2009, Dzienniki, Warszawa.

Dąbrowska M., 1996, Dzienniki powojenne 1955–1959, t. 3, Warszawa.

Flaszen L., 2009, Dzieci Października patrzą na Zachód. Odczyt Ludwika Flaszena „Konformizm i bunt w kulturze polskiej w okolicach 1956 roku”, wygłoszony w Bibliotece Polskiej w Paryżu 4 października 2007 r., przeł. E. Veaux, „Gazeta Wyborcza” z 22 lutego 2009 r.: http://wyborcza.pl/1,97737,6302274,Flaszen__Dzieci_Pazdziernika_patrza_na_Zachod__cz_.html (dostęp: 26.02.2014).

Głowiński M., 2012, Pamiątka z lat odwilży, w: Rachunek pamięci, Warszawa.

Gombrowicz W., 1957, Dziennik 1953–1956, Paryż.

Hertz P., 2012, Wspomnienia z domu umarłych, w: Rachunek pamięci, Warszawa.

http://lewicowo.pl/poemat-dla-doroslych/.

Jastrun M., 2002, Dziennik 1955–1981, Kraków.

Jastrun M., 2012, Z pamiętnika pisarza, w: Rachunek pamięci, Warszawa.

Jastrun M., 1956, O wolności słowa. Wypowiedź na VII Zjeździe Związku Literatów Polskich, „Po Prostu” z 9 grudnia.

Kaliszewski W., 2013, Zaległe rachunki, „Nowe Książki”, nr 6.

Kierczyńska M., O schematyzmie, „Nowa Kultura” 1952, nr 3.

Kijowski A., 1998, Dziennik 1955–1969, Kraków.

Kisielewski S., 1996, Dziennik, Warszawa.

Kowalska A., 2008, Dzienniki 1927–1969, Warszawa.

Kurek J., 2012, Jeremiada optymisty, w: Rachunek pamięci, Warszawa.

Leszczyński A., 2000, Sprawy do załatwienia. Listy do „Po Prostu” 1955–1957, Warszawa.

Maciejewski J., 2009, Warszawskie środowisko literackie w czasach PRL, „Twórczość”, nr 7.

Malewska H., 2012, O odpowiedzialność, w: Rachunek pamięci, Warszawa.

Nałkowska Z., 2001, Dzienniki, t. 6: 1945–1954, Warszawa.

Osiecka A., 1985, Szpetni czterdziestoletni, Warszawa.

Prasa, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 10: Literatura współczesna (1956–2005), pod red. A. Skoczek, Bochnia–Kraków [s.a.].

Recenzje cenzorskie Rachunku pamięci, GUKPPiW, sygn. 596 (68/2); 424 (31/37).

Szczepański J. J., 2009–2011, Dziennik, t. 1–2, Kraków.

Zapadka M., „Rachunek pamięci”. Recenzja książki, „Konserwatyzm.pl. Portal myśli konserwatywnej”:

http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9211/rachunek-pamieci-recenzja-ksiazki (dostęp: 10.01.2014).

Zawieyski J., 2011, Dzienniki, t. 1: Wybór z lat 1955–1959, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism