Toruńskie rara i cimelia

Magdalena Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/4798

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Carrow R. W. Jr., Atlas, Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi et Fabricati Figura, http://mail.nysoclib.org/Mercator_Atlas/MCRATS.PDF (dostęp: 06.07.2014).

Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: rękopisy, stare druki: wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19–24. 02. 1995 [katalog], Toruń 1995.

http://www.bu.umk.pl/cymelia.

Mercator G., 1595, Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, Duisburg, http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=73830&from=pubindex&dirids=86&lp=6 (dostęp: 06.07.2014).

Mierzejewska A., K. Wyszomirska, 1994, Cymelia kartograficzne w zbiorach toruńskich (XVI–XX w.): katalog wystawy: Dom Eskenów, ul. Łazienna 16, 20 X–27 XI 1994, Toruń.

Mycio A., 2008, Taka piękna… Apokalipsa, „Głos Uczelni”, nr 3.

Podlaszewska K., 1980, Pierwsze wydanie „Kroniki” Macieja z Miechowa w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu, w: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 1, Toruń.

Przybyszewski K., 1982, Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (Gumowski, Lisowski i Kwiatkowski), w: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki UMK, cz. 2, Toruń.

Srebrna Biblioteka i inne cymelia królewieckie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu [informator], http://www.muzeum.umk.pl/pdf/muz_srebrnabib.pdf (dostęp: 06.07.2014).

Strutyńska M. (red.), 1995, Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism