Niedoceniane a potrzebne: edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży

Marcin Lutomierski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32706

Abstrakt


Wstęp do numeru.

Słowa kluczowe


Sztuka Edycji; wstęp do numeru

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism