Wstęp

Agnieszka Markuszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/28070

Abstrakt


W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” zebrano artykuły, których autorzy mierzą się w nich z tą trudną i delikatną materią – z listami, dziennikami, osobistymi notatkami i literacko stylizowanymi autobiografiami. Intymistyka dziewiętnastowieczna, analizowana zwłaszcza w perspektywie edytorskiej, to bowiem nadal swoista terra incognita, często wymuszająca zastosowanie nowych narzędzi badawczych i innych niż dotychczas rozwiązań edytorskich. Niektóre z opisywanych w numerze utworów/ /tekstów (literackich, paraliterackich, pism autobiograficznych) komentowane są tu po raz pierwszy, niektóre komentowane są inaczej, jednak nie po to, by interpretacyjnie prowokować, ale by ukazać ich nowe (a być może jedynie zapoznane) oblicze. W przypadku wielu z nich wskazano także niedoskonałości poprzednich edycji i opracowań, wydawnicze potknięcia i niedostatki, edytorskie pomyłki i „wpadki”, zniekształcające nie tylko brzmienie oryginalne tekstu, ale i jego sens.


Słowa kluczowe


intymistyka; edytorstwo; Sztuka Edycji

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism