Lubelska Biblioteka Staropolska - o serii wydawniczej

Katarzyna Kossowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/20012

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bembus M., 2009, Kometa to jest pogróżka z nieba na postrach, przestrogę i upomnienie ludzkości, Lublin.

Ciekliński P., 2005, Hymny na święta Panny Najświętszej Piotra Cieklińskiego w Zamściu w Drukarni Akademiej roku 1600, Lublin.

Ciekliński P., 1938, Nieznane hymny o Najśw. Pannie Piotra Cieklińskiego, Zamość.

Czarliński B., Giżycki S., 2007, Książę Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych, Lublin.

Jabłonowski J. S., 2013, Ezop nowy polski, to jest życie Ezopa, filozofa frygijskiego, sto i oko bajek przy tym, wybranych z ksiąg różnych autorów, niektórych też Ezopa, niektórych i samego autora inwencji, wierszem polskim z krótką przy każdej moralizacją, Lublin.

Kochanowski A., 2010, Kazania lubelskie, Lublin.

Lubelczyk J., 2007, Pieśni, psalmy i wiersze polskie, Lublin.

Lubelczyk J., 2009, Wirydarz krześcijański pięknie przyprawiony … Apoteka Ducha świętego, Lublin.

Mecherzyński K., 1858, Historia wymowy w Polsce, t. 2, Kraków.

Milewski P., 2014, Psalmy Dawidowe na modlitwy chrześcijańskie przełożone.Przydana jest k temu rozmowa o modlitwie i modlitwy ludzi świętych z Biblijej wybrane, Lublin.

Montusiewicz R. (red.), 2004, Żale nagrobne na śmierć Jana Kochanowskiego w Lublinie 22 sierpnia 1584 roku przez Sebastiana Klonowica, Andrzeja Trzecieskiego i innych autorów napisane i w 1585 roku razem wydane, Lublin.

Nowicka-Jeżowa A., 1992, Feniks w popiołach. Uwagi o kulturze religijnej drugiej połowy XVII wieku, w: Literatura i kultura polska po „potopie”, red. B. Otwinowska, J. Pelec, przy współpracy B. Fałęckiej, Warszawa.

Ruszel P., 2013, Fawor niebieski podczas szczęśliwej elekcyjej na Królestwo Polskie Pana Naszego Miłościwego Jana Kazimierza [...] pokazany, Lublin.

Twardowski S., 2007, Satyr na twarz Rzeczypospolitej z roku 1640, Lublin.

Wereszczyński J., 2014, Gościniec pewny niepomiernym moczygębom a omierzłym wydmikuflom świata tego do prawdziwego obaczenia a zbytków swych pohamowania z Pisma Świętego i z rozmaitych autorów zebrany i wydany, Lublin.

Zimorowic J. B., 2013, Iesus, Maria, Ioseph trisagii et trismegisti salutis humanae Protopatroni, natali Dei Hominis MDCXL hymnie XXVII celebrami, Lublin.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism