Sienkiewicz na cenzurowanym

Barbara Szargot

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/15251

Abstrakt


Rec. „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954), wybór, opracowanie naukowe i wstęp K. Budrowska i K. Kościewicz, oprac. red. M. Budnik i W. Gardocki, Wydawnictwo Alter Studio, Białystok 2016

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism