Sienkiewicz prywatnie i oficjalnie. Rec.: „Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć”. W stulecie śmierci Pisarza wybór listów oraz pokłosie epistolarne, do druku podała M. Bokszczanin, PIW, Warszawa 2016

Barbara Szargot

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/13401

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism