(Nowe) trendy w muzealnictwie — spojrzenie subiektywne

Marcin Zdanowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32690

Abstrakt


W artykule przedstawiono (w ujęciu subiektywnym) kierunki rozwoju muzealnictwa, przybliżając zagadnienia związane z zmianą podejścia do widowni muzealnej. Wskazano na coraz częstsze ulokowania odbiorcy, uczestnika, a nierzadko partycypanta w centrum zainteresowania współczesnego muzeum. Zwrócono uwagę na odchodzenie w działalności muzealnej od, powszechnego niegdyś, przekazywania wiedzy, na rzecz pobudzania do myślenia i rozwoju osobistego, poprzez chociażby, nadal mało znane, choć sięgające roku 1957, tildenowskie zasady interpretacji dziedzictwa. Podjęto także próbę przeniesienia teorii Trzeciego miejsca Ray`a Oldenburga na grunt muzealny. Ponadto zaprezentowano argumenty przemawiające za przedsiębiorczym podejściem do funkcjonowania i strategicznym do zarządzania muzeum oraz podano szereg przykładów popierających tezę, iż jednym z bardziej interesujących i efektywnych narzędzi w zarządzaniu współczesnym muzeum jest budowanie sieci relacji i partnerstw.

Słowa kluczowe


muzealnictwo; przedsiębiorcze muzeum; interpretacja dziedzictwa; trzecie miejsce; sieciowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Freeman Tilden

: Interpretacja dziedzictwa, Poznań: Brama Poznania.

Hajduk Joanna, Piekarska-Duraj Łucja, Idziak Piotr

: Lokalne muzeum w globalnym świecie — poradnik praktyczny, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

Hibner Elżbieta, Łysik Kamil, Pater Renata, Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta, Stępień Jerzy, Surdej Aleksander, Wrede Julia, Rataj Waldemar

: RAPORT. Strategia Rozwoju Muzealnictwa. Założenia programowe, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Jagodzińska Katarzyna

: Muzea poza murami w kontekście koncepcji trzeciego miejsca [w:] Muzealnictwo, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Kowalkowska Agnieszka, Dysarz-Lewińska Małgorzata

: Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy. Przewodnik, wyd. 2 popr., Bydgoszcz:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Krajewski Marek

: W kierunku reakcyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i społeczeństwo”, nr 1.

Matt Gerald

: Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Niezabitowski Michał

: Zwiedzający — widz czy aktor współtworzący doświadczenie muzealne? Uwagi na temat zmian determinujących recepcję muzeum, [w:] I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Surdej Aleksander

: Przedsiębiorcze muzeum. Francuskie inspiracje, Kraków / Paryż: Limes Publishing

— https://bramapoznania.pl/files/przedsiebiorcze-muzeum-surdej.pdf

Wasilewska Joanna

: Spoŕ o nową definicję muzeum na konferencji generalnej ICOM w Kioto, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Materialnej”, nr 6.

Wisłocki Krzysztof

: Wybrane aspekty współdziałania uczelni technicznych i muzeów w ochronie zabytków sztuki inżynieryjnej podczas konferencji naukowej Technika i nauka w muzeum, Bydgoszcz, 25.09.2019.

[bibliografia internetowa w skoroszycie]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism