Wielokulturowość w wystawach w północnym Queensland, Australia

Maria Wrońska-Friend

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32684

Abstrakt


Artykuł przedstawia programy wielokulturowe realizowane w pracy muzeów w północnej części stanu Queensland, w mieście Cairns i okolicy. W pierwszej części artykuł przedstawia zasady polityki zróżnicowania kulturowego sformułowane przez ICOM, jak również zasady polityki wielokulturowości, ze szczególnym uwzględnieniem pracy muzeów, przygotowane w Australii w latach 1977-1992 przez polskiego socjologa, profesora Jerzego Zubrzyckiego. W drugiej części artykułu przedstawione jest sześć przykładów praktycznego zastowania polityki wielokulturowości w wystawach zrealizowanych w muzeach północnego Queensland z udziałem imigrantów z Chin, Polski, Papui Nowej Gwinei, ludności Hmong z Laosu oraz ludności aborygeńskiej. Tematami wystaw były m.in. historia imigrantów i uchodźców z Europy, Laosu i Chin, różnorodność miejscowych tradycji religijnych oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego imigrantów.

Słowa kluczowe


muzea w Queensland w Australii; polityka wielokulturowa; wystawy wielokulturowe; historia i kultura australijskich imigrantów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AEAC (Australian Ethnic Affairs Council, przewodniczący: J. Zubrzycki)

: Australia as a multicultural society, Canberra: Australian Government Publishing Service.

Baillie Ann

: Taking the Time: Resource Guide. Museums and Galleries, Cultural Protocols and Communities, Brisbane: Museums Australia Queensland Inc.

Barański Janusz

: Twelfth International Conference on The Inclusive Museum "Museums, Heritage & Sustainable Tourism", Buenos Aires 7-9 listopada 2019, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej", t. 6.

Birtley Margaret, McQueen Patricia

: New Responsibilities. Documenting Multicultural Australia, Melbourne: Museums Association of Australia, Victorian Branch.

Cook Glen, Zubrzycki Jerzy

: Migrant Heritage. A Guide to the Collections, Canberra: National Museum of Australia.

Golding Viv & Jen Walklate (red.)

: Museum and Communities: Diversity, Dialogue and Collaboration in an Age of Migrations,

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kalantzis Mary, Cope Bill

: Just spaghetti & polka?: an introduction to Australian multicultural education, Sydney: Catholic Education Office.

Kopytoff Igor

: Kulturowa biografia rzeczy - utowarowienie jako proces, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny i E. Nowicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lencznarowicz Jan

: Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości, [w:] Wzory wielokulturowości

we wspóczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Więcek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nadolska-Styczyńska Anna

: Polska sztuka 'ludowa' w życiu społeczności polskiej w Australii. M. Wrońska-Friend (red)., Roses and red earth. Polish folk art in Australia, Melbourne, 2000. Recenzja, "Lud", 89.

Pakulski Jan

: Polskość jagiellońska w Australii, "Więź", nr 4.

Reynolds Henry

: North of Capricorn: the untold story of Australia's north, Crows Nest, N.S.W: Allen & Unwin.

Robertson Hamish, Migliorino Pino

: Open up! Guidelines for Cultural Diversity. Visitor Studies, Sydney: Powerhouse Museum & Australia Council.

Wasilewska Joanna

: Spór o nową definicję muzeum na konferencji generalnej ICOM w Kyoto, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej", t. 6.

Williams John Hartwell, Bond John

: Jerzy Zubrzycki: wielki Polak i Australijczyk, przeł. J. Nurmis, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Witcomb Andrea

: Migration, social cohesion and cultural diversity: Can museums move beyond pluralism?, "Humanities Research", t. 15.

Wrońska-Friend Maria

: Roses and Red Earth. Polish Folk Art in Australia, Melbourne: Macmillan Art Publishing.

Wrońska-Friend Maria

: Chinese Heritage in North Queensland, Australia, "Chinese Heritage Centre Bulletin", t. 2, Singapore: Nanyang University.

Wrońska-Friend Maria

: "Why haven't we been taught all that at school?" Crosscultural Community Projects in North Queensland, Australia, "Curator. The Museum Journal", t. 55.

Wrońska-Friend Maria

: Przedmiot szczególnej troski: obiekty sacrum w muzeum, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej", tom 2.

Zubrzycki Jerzy

: Ethnic Heritage. An essay in museology, Canberra: National Museum of Australia.

Wrońska-Friend Maria

: Dress and personal narrative, "Clothes tell stories: Working with costume in museums. Online resource hosted by the International Committee for Costume, International Council of Museums (ICOM)"; www.clothestellstories.com, data odczytu: 15.07.2020.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism