Nie tylko wystawa. Rzecz o muzealnych formach upowszechniania wiedzy etnologicznej oraz o historii pewnego projektu

Anna Nadolska-Styczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/32667

Abstrakt


Artykuł omawia zagadnienia związane z edukacją muzealną, w kontekście opracowywania projektów obejmujących rozmaite formy działalności połączonej wspólną tematyką. Autorka w pierwszej części tekstu uzasadnia potrzebę organizowania tego typu aktywności przytaczając wypowiedzi badaczy zagadnienia oraz samych edukatorów. W drugiej opisuje przykład „dobrej praktyki”, analizując działania związane z projektem: Nie tylko petanka… W kręgu haftów regionalnych, opracowanym i zrealizowanym przez Pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i Łódzkiego Domu Kultury przy współpracy wybranych trzech muzeów regionalnych województwa łódzkiego. Autorka podkreśla nie tylko złożoność i skuteczność przyjętych metod i  zadań, ale także dobre efekty wieloletniej współpracy zaangażowanych w projekt instytucji. Artykuł kończy recenzja wystawy stanowiącej podsumowanie całość projektu.

Słowa kluczowe


Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; Łódzki Domu Kultury; edukacja muzealna; współpraca; recenzja wystawy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ABC…

: ABC edukacji w muzeum. Muzea sztuki współczesnej, rezydencjonalne, wielooddziałowe

i interdyscyplinarne”, nr 8, 2015.

Architektura…

: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę

urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A. S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka,

Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

[http://ihs.uksw.edu.pl/sites/default/files/architektura_znaczen/

ksiega_zbigniew_bania_56.pdf, data odczytu: 18.07.2020].

Barańska Katarzyna

: Pożegnanie z edukacją, Muzealnictwo, nr 51.

: W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej, Muzealnictwo nr 53.

: Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych,

Biblioteka Zarządzania Kulturą, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Edukacja

Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność,, red. nauk. Dorota Ilczuk,

Sławomir Ratajski, brak roku i miejsca wydania: Polski Komitet do spraw UNESCO.

[https://www.unesco.pl/sourcesedu/Edukacja_poprzez_kulture.pdf, data

odczytu 28.07.2020]

Friedrich Jacek

: Garść uwag o bodźcach zmysłowych w ekspozycji muzealnej [w:] Sensualność

ekspozycji muzealnej, red. Honorata Gołuńska, Łukasz Kędziora, Aldona Tołysz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Gutowski Bartłomiej

: Europejska Noc Muzeów w: Konsumując coolturę. Europejska Noc Muzeów w Warszawie

, red. Sławomir H. Zaręba, Marcin Choczyński, [https://www.academia.

edu/19223347/Europejska_Noc_Muze%C3%B3w, data odczytu: 23.08.2020].

Górajec Piotr

a: Forum edukatorów muzealnych, Muzealnictwo 51.

b: Rola i miejsce edukacji muzealnej w ogólnym systemie edukacyjnym, [w:] Przeszłość dla Przyszłości — Problemy edukacji muzealnej. Materiały Konferencji z Okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 11–13 września 2009 roku, red. Jacek Wrzesiński, Andrzej Marek Wyrwa, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Nadolska-Styczyńska Anna

: Nie tylko lekcje i oprowadzanie. Kilka uwag o polskiej edukacji muzealnej i sposobach jej badania, „Journal of Urban Ethnology” 14.

Okoń Wincenty

: Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pater Renata

: W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej, Muzealnictwo nr 53.

: Edukacja muzealna. Muzea dla dzieci i młodzieży, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Radecki Gerard

: Obszar wydzielony czy nowe otwarcie? Edukacja muzealna jako muzeologia, [w:] ABC edukacji w muzeum. Muzea sztuki współczesnej, rezydencjonalne, wielooddziałowe i interdyscyplinarne”, nr 8.

Rokosz Katarzyna, Głowacki Przemysław

: Noc Muzeów. Zjawisko kulturowe i społeczne ostatnich lat, Muzealnictwo, nr 49.

Sensualność…

: Sensualność ekspozycji muzealnej, red. Honorata Gołuńska, Łukasz Kędziora,

Aldona Tołysz, Toruń,: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Statystyka…

: Statystyka muzeów. Muzea w 2018 roku: [https://statystykamuzeow.pl/storage/

do%20pobrania/Publikacje/Statystyka%20muzeow_2018_PL.pdf, data odczytu

08.2020].

Suchan Jarosław, Ludwisiak Małgorzata,

: Muzeum jako narzędzie edukacji, w: Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, Polski Komitet do spraw UNESCO, red. nauk. Dorota Ilczuk, Sławomir Ratajski, Warszawa, s. 235-248.

Woźniak Alicja,

: Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie, Łódź: Łódzki Dom Kultury

Żylińska Marzena

Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu, w: „Zmieniająca się szkoła,

Ośrodek Rozwoju Edukacji”, https://www.ore.edu.pl/2015/03/zmieniajaca-sie-

-szkola/, Pdf, [data odczytu: 18.07. 2020].

Woźniak Alicja

Na kanwie zabytków — metoda projektu w działalności muzealnej na przykładzie realizacji pt. „Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie”, maszynopis

oddany do druku.

Woźniak Alicja

Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja/Trwanie/ W 100 lecie województwa łódzkiego. Wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego

w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Sieradzu Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Łowiczu (ulotka towarzysząca wystawie).

Woźniak Alicja

Scenariusz wystawy Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie. Tradycja/ Trwanie/ W 100 lecie województwa łódzkiego, maszynopis.

Woźniak Alicja

Założenia scenariusza wystawy Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie.Tradycja/Trwanie/ W 100 lecie województwa łódzkiego, maszynopis.

Woźniak Alicja, Wachowska Danuta

Założenia projektu „Nie tylko petanka…”, maszynopis.

[bibliografia internetowa w skoroszycie]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism