Vol 31, No 2 (June 2008)

Table of Contents

Ji-Huan He
205 - 209
Shaher Momani, Zaid Odibat, Ishak Hashim
211 - 226
Zaid Odibat, Shaher Momani
227 - 234
Jia-Cheng Lan, Jia-Min Zhu, Zheng-Yi Ma
235 - 242
Xinlong Feng, Yinnian He, Jixiang Meng
243 - 252
Lan Xu
253 - 261
M. S. H. Chowdhury, Ishak Hashim, R. Roslan
263 - 270
D. D. Ganji, A. Sadighi, H. Tari, M. Gorji, N. Haghparast
271 - 277
Zhao-Ling Tao
279 - 285
Junfeng Lu
287 - 293
Nasser H. Sweilam, Mohamed M. Khader, Rabab F. Al-Bar
295 - 304
Qin Ma, Ru-Yi Xing, Shu-Li Mei
305 - 313
Magdy A. El-Tawil, Amna S. Al-Jihany
315 - 330
A. M. Siddiqui, Q. A. Azim, A. Ashraf, Q. K. Ghori
331 - 339
Z. Z. Ganji, D. D. Ganji, H. Jafari, M. Rostamian
341 - 348
Turgut Öziş, Ahmet Yildirim
349 - 357
Yong-Qing Jiang, Jia-Min Zhu
359 - 367
Shun-Dong Zhu
369 - 372
Jiamin Zhu
373 - 381
Ling Zhao
383 - 387
Jie Fan
389 - 394


Partnerzy platformy czasopism